Izjava za javnost: 12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 11. maj 2017

12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester

12. maja vsako leto medicinske sestre po vsem svetu, tudi v Sloveniji, praznujejo svoj mednarodni praznik. V Sloveniji bodo medicinske sestre ta dan obeležile s slavnostno akademijo, na kateri bodo slovesno podeljeni Zlati znaki, najvišja priznanja Zbornice – Zveze, stanovske organizacije medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo, ki ga letos za pionirsko delo na različnih področjih zdravstvene nege prejme Marija Šipec.

Letošnji mednarodni dan medicinskih sester poteka pod geslom Medicinske sestre: vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Cilji trajnostnega razvoja 2030, ki jih je leta 2015 sprejel Vrh Organizacije združenih narodov, predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in prihodnje generacije. Skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja se prepletajo tri dimenzije – ekonomska, socialna in okolijska. Medicinske sestre imajo kot največja poklicna skupina v zdravstvu v različnih delovnih okoljih eno izmed ključnih vlog za doseganje teh ciljev (http://live.editiondigital.com/e/175vggfht/utrip-maj-2017#!icn-sporocilo...), saj je njihov prispevek viden v slehernem izmed njih – tako na globalni kot lokalni ravni.

Slovenske medicinske sestre se dnevno vključujejo v vse cilje trajnostnega razvoja
»Slovenske medicinske sestre se dnevno vključujemo v vse cilje trajnostnega razvoja na vseh ravneh zdravstvenega varstva ter tudi socialnega skrbstva. Pomembno prispevamo tudi k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni prebivalcev Slovenije. Smo edina poklicna skupina, ki je ob pacientu 24 ur na dan, vse dni v letu. Paciente spremljamo v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do smrti,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Izvajamo zdravstvenovzgojno delo v vrtcih in izobraževalnih ustanovah, spremljamo zdravstveno stanje prebivalcev v referenčnih ambulantah, nudimo prvo in nujno medicinsko pomoč, samostojno izvajamo zdravstveno nego bolnika in spremljamo njegovo zdravstveno stanje v bolnišnicah, kot patronažne medicinske sestre zagotavljamo zdravstveno obravnavo v mestih in v lokalnem okolju ter smo tiste, ki bomo skrbele za vas v socialnovarstvenih zavodih. Zaradi kompleksnih zahtev zdravstvenega varstva prevzemamo vedno večje odgovornosti, čeprav se naše vloge marsikdo zave šele takrat, ko se znajde v osebni stiski.«

»Ker se zavedamo svoje odgovornosti, vse glasneje opozarjamo na svoje in pacientove pravice. Osnovna pravica vsakega pacienta je namreč varna, kakovostna in strokovna zdravstvena obravnava, ki jo lahko medicinske sestre zagotavljamo le, če nas je dovolj. Podatki pa kažejo, da je samo v bolnišničnih okoljih 20–25 odstotkov premalo medicinskih sester, v domovih za starejše pa je stanje še slabše,« je še dodala Ažmanova.

Medicinske sestre imajo v svetu eno izmed ključnih vlog pri vseh ciljih trajnostnega razvoja
Pri vsakem izmed 17 ciljev trajnostnega razvoja (http://live.editiondigital.com/e/175vggfht/utrip-maj-2017#!icn-sporocilo...), opredeljenih v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, imajo medicinske sestre eno izmed ključnih vlog. Eden izmed ciljev je odprava revščine, ki je glavni vzrok nemoči in ima neposredni vpliv na zdravje, medicinske sestre pa so tiste, ki so v prvem in neposrednem stiku z najbolj ranljivimi skupinami ljudi. Pri odpravi lakote, ki je osnovni vzrok smrti pri 45 odstotkih otrok po svetu, delajo medicinske sestre na področjih, kjer lahko prepoznajo in obravnavajo podhranjenost, razvijajo nove modele zdravstvene obravnave za to skupino ljudi, razvijajo politiko in spodbujajo zakonodajne spremembe za reševanje tega družbenega problema.

Nenalezljive bolezni so postale vodilni vzrok smrti po vsem svetu, ekonomska rast, modernizacija in urbanizacija pa v družbo prinašajo nezdrav življenjski slog. Medicinske sestre so nosilke ključnih zdravstvenovzgojnih sporočil in promocije zdravja ter se zavzemajo za univerzalno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje zaščito pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev ter dostop do varnih, učinkovitih in kakovostnih osnovnih zdravil in cepiv za vsakogar.

Vpliv neenakosti spolov je daljnosežen in prizadene predvsem deklice in ženske v vseh državah sveta. Družbena neenakost je povezana z višjo stopnjo samomorov, uživanjem alkohola in nedovoljenih substanc, duševnim zdravjem, boleznimi srca in pljuč, debelostjo, s sladkorno boleznijo in z mnogimi drugimi boleznimi. Zdravstvena nega je ključna pri soočanju z zdravstvenimi težavami in v zagovorništvu pacientovih pravic. Medicinske sestre skupaj z drugimi zdravstvenimi sodelavci opozarjajo, da so socialnoekonomske neenakosti nesprejemljive. Vsi cilji trajnostnega razvoja in vloga medicinskih sester pri doseganju le-teh so na voljo tukaj - http://live.editiondigital.com/e/175vggfht/utrip-maj-2017#!icn-sporocilo....

Podelitev najvišjih priznanj Zbornice – Zveze in priznanja Angele Boškin za življenjsko delo
Kljub pogosto zahtevnim in napornim pogojem dela slovenske medicinske sestre še vedno strokovno in zavzeto, z optimizmom ter s predanostjo izvajajo svoje poslanstvo, to je skrb za sočloveka. Na praznični dan bo tudi letos organizirana osrednja slovesnost, na kateri bodo podeljena najvišja priznanja Zbornice – Zveze, ki letos praznuje 90 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. Zlate znake prejmejo Doroteja Dobrinja, mag. Darja Kramar, Branka Mikluž, Kristina Novak, Alojzija Prestor in Mirjana Rep. Prejemnica letošnjega priznanja Angele Boškin za življenjsko delo pa je Marija Šipec, in sicer za pionirsko delo na različnih področjih zdravstvene nege ter za nenehna prizadevanja za razvoj stroke in nacionalne organizacije Zbornice – Zveze.

V Zbornici – Zvezi se pacientom in njihovim svojcem ob prazniku medicinskih sester iskreno zahvaljujejo za zaupanje in podporo zaposlenim v zdravstveni in babiški negi. Za strokovno in predano delo ter sodelovanje in zaupanje se zahvaljujejo tudi vsem sodelavcem v zdravstvenem timu, saj lahko le skupaj nudijo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo vsem, ki jo potrebujejo.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si

19.09.2019 Bomo probleme v zdravstvu znova pometli pod preprogo?
14.06.2019 Nasilje nad starejšimi vse pogostejše
17.04.2019 V Sloveniji zdravljenje hemofilije na visoki ravni
25.03.2019 Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege
14.02.2019 Ljubljana gosti evropski kongres medicinskih sester v intenzivnih terapijah
02.10.2018 Prihaja rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk
12.09.2018 Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege
13.10.2017 Sporočilo za javnost - Paliativna oskrba marsikomu še vedno nedostopna
11.05.2017 Izjava za javnost: 12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester
05.04.2017 Izjava za javnost: Zbornica - Zveza podpira prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi
04.04.2017 Sporočilo za javnost Evropske zveze medicinskih sester: Oblikovanje evropskega socialnega stebra – razmišljajte inovativno!
30.01.2017 Priložnost za opustitev kajenja
25.11.2016 Izjava za javnost: Nacionalna koordinacija Zbornice - Zveze
24.11.2016 Izjava za javnost ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami
14.09.2016 Zbornica – Zveza proti doplačilu za nekatere oblike kontracepcije
09.09.2016 Sporočilo za javnost: V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani poteka 1. tečaj ATCN - Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca
26.08.2016 Izjava za javnost: Zbornica – Zveza na prvo mesto postavlja skrb za pacienta, predsednica Monika Ažman je obiskala vodstvo zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola
24.08.2016 Izjava za javnost ob tragičnem dogodku v Splošni bolnišnici Izola
11.05.2016 Izjava za javnost: 12. maj - mednarodni dan medicinskih sester: Medicinske sestre ob mednarodnem dnevu za odgovornost, varnost in kakovost zdravstvene obravnave
05.05.2016 Mednarodni dan babic 5. maj - izjava za javnost

Strani