Izjava za javnost: 12. maj - mednarodni dan medicinskih sester: Medicinske sestre ob mednarodnem dnevu za odgovornost, varnost in kakovost zdravstvene obravnave

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 11. maj 2016

Izjava za javnost

Medicinske sestre ob mednarodnem dnevu za odgovornost, varnost in kakovost zdravstvene obravnave

Jutri, 12. maja 2016, bomo medicinske sestre po vsem svetu, tudi v Sloveniji, praznovale svoj mednarodni praznik. Medicinske sestre bomo svoj praznik zaznamovale s strokovnim simpozijem in slavnostno akademijo s podelitvijo zlatih znakov, najvišjih priznanj Zbornice – Zveze, ter priznanjem Angele Boškin za življenjsko delo, ki ga letos prejme Maruša Šolar.

Medicinske sestre smo največja poklicna skupina izvajalcev zdravstvenega varstva, predstavljamo več kot polovico vseh zaposlenih. V slovenskem prostoru to pomeni skoraj 18.000 aktivnih medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege. Naše poslanstvo je skrb za zdrave in bolne v vseh življenjskih obdobjih od rojstva do smrti, vse dni v letu, podnevi in ponoči. Letošnji moto ICN – Mednarodnega sveta medicinskih sester – ki združuje 135 držav po vsem svetu in katerega članica je tudi Zbornica – Zveza, se glasi: Medicinske sestre – moč za spremembe: vpliv na izboljšanje (prožnosti) zdravstvenega sistema.

Če razumemo prožnost v smislu iskanja notranjih rezerv, je takoj treba poudariti, da znotraj zdravstvene nege ni prostora za dodatne racionalizacije in zmanjševanje stroškov dela, ki sicer predstavljajo povprečno polovico vseh stroškov večine zdravstvenih ustanov. Prožnost razumemo v iskanju novih oblik dela, v procesni (re)organizaciji dela in drugih izboljšavah. Pomanjkanje zaposlenih v zdravstveni negi je izrazito. Obenem pa so številne medicinske sestre brezposelne, kar je svojevrsten paradoks. Podatki o kadrih iz leta 2015, ki jih zbira delovna skupina pri Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego (podatke je posredovalo 23 bolnišnic), izkazujejo, da je bilo v bolnišnicah na bolnišničnih oddelkih (brez medicinskih sester v ambulantah, operacijskih in anestezijskih medicinskih sester, brez vodilnega kadra) zaposlenih nekaj manj kot 6.000 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov (preračunano iz ur), kar predstavlja 78 % potrebnega kadra. Podatki torej kažejo, da samo v bolnišnicah primanjkuje 1.923 (22 %) zaposlenih v zdravstveni negi.
To pomeni, da zaposleni v zdravstveni negi delajo več kot zmorejo, da zadostijo potrebam pacientov. Pri tem so zaposleni dodatno podvrženi stresu, izgorelosti, poklicnim boleznim in fluktuaciji. Posledice se kažejo tudi v zapuščanju poklica in žal vse večjem odhodu medicinskih sester v tujino.

Ob tolikšnem pomanjkanju medicinskih sester v zdravstvenih zavodih v Sloveniji so potrebni izjemni napori in požrtvovalno delo vseh zaposlenih v zdravstveni negi, da lahko pacientom zagotavljamo humano, kakovostno, varno in na etiki skrbi temelječo zdravstveno nego. Pacienti so res v središču našega delovanja in obravnavamo jih z veliko znanja in empatije/sočutja.
Zdravstvena nega je naložba za prihodnost, zato v dobro pacientov, svojcev in družbe pričakujemo ustreznejši trend zaposlovanja v zdravstveni negi.

Ponosni smo na številne odlične projekte, ki se trenutno izvajajo na vseh ravneh zdravstvenega varstva in smo vanje aktivno vključeni.

Prav zato na simpoziju posvečamo posebno pozornost kakovosti, odgovornosti in varnosti. Spregovorili bomo o referenčnih ambulantah, ki so zelo dobro sprejete pri pacientih in kažejo dobre rezultate, o uvedbi Manchestrskega sistema triažiranja pacientov na urgentnih oddelkih, o nujnosti neprekinjenega zagotavljanja patronažnega varstva, o pilotnem vzpostavljanju centrov za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih ter o prednostih certificiranja bolnišnic. Pozornost bomo posvetili tudi medpoklicnemu sodelovanju in obeležili 50. obletnico izhajanja znanstvene revije Obzornik zdravstvene nege.

Praznovanje bomo zaokrožili s slavnostno akademijo, kjer bomo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze. Zlate znake prejmejo: Marija Maruša Brvar, Andreja Krajnc, dr. Mateja Lorber, Ema Mesarič, Barbara Možgan, Mira Peroša, Damjana Polanc, mag. Jožica Ramšak Pajk in Vladimira Tomšič. Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo bo prejela Maruša Šolar, ki je svoje življenje posvetila zdravstveni negi pacientov, pretežno na področju duševnega zdravja in medicine dela, prometa in športa in je pomembno prispevala k detabuizaciji psihiatrične diagnoze v družbi.

Zbornica – Zveza iskreno čestita vsem medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, enako tudi babicam, ki so praznovale v preteklem tednu (5. maja).

Pacientom in njihovim svojcem se ob prazniku iskreno zahvaljujemo za zaupanje in podporo zaposlenim v zdravstveni in babiški negi. Obenem se za strokovno in predano delo in podporo zahvaljujemo tudi vsem sodelavcem v timu. Samo skupaj lahko damo pacientom vse tisto, kar v bolezni potrebujejo.

Monika Ažman, predsednica
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

19.09.2019 Bomo probleme v zdravstvu znova pometli pod preprogo?
14.06.2019 Nasilje nad starejšimi vse pogostejše
17.04.2019 V Sloveniji zdravljenje hemofilije na visoki ravni
25.03.2019 Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege
14.02.2019 Ljubljana gosti evropski kongres medicinskih sester v intenzivnih terapijah
02.10.2018 Prihaja rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk
12.09.2018 Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege
13.10.2017 Sporočilo za javnost - Paliativna oskrba marsikomu še vedno nedostopna
11.05.2017 Izjava za javnost: 12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester
05.04.2017 Izjava za javnost: Zbornica - Zveza podpira prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi
04.04.2017 Sporočilo za javnost Evropske zveze medicinskih sester: Oblikovanje evropskega socialnega stebra – razmišljajte inovativno!
30.01.2017 Priložnost za opustitev kajenja
25.11.2016 Izjava za javnost: Nacionalna koordinacija Zbornice - Zveze
24.11.2016 Izjava za javnost ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami
14.09.2016 Zbornica – Zveza proti doplačilu za nekatere oblike kontracepcije
09.09.2016 Sporočilo za javnost: V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani poteka 1. tečaj ATCN - Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca
26.08.2016 Izjava za javnost: Zbornica – Zveza na prvo mesto postavlja skrb za pacienta, predsednica Monika Ažman je obiskala vodstvo zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola
24.08.2016 Izjava za javnost ob tragičnem dogodku v Splošni bolnišnici Izola
11.05.2016 Izjava za javnost: 12. maj - mednarodni dan medicinskih sester: Medicinske sestre ob mednarodnem dnevu za odgovornost, varnost in kakovost zdravstvene obravnave
05.05.2016 Mednarodni dan babic 5. maj - izjava za javnost

Strani