Gostili smo delegacijo iz Kosova

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 2. in 3. julij 2018

Med 2. in 3. julijem smo gostili na Zbornici - Zvezi delegacijo iz Kosova, Kosovo Chamber of Nurse (Oda e Infermierëve të Kosovës). 2. julija smo prikazali delovanje in vlogo Zbornice – Zveze, predstavili tudi regulacijo poklica, izr. prof. Dr. Brigita Skela Savič pa izobraževanje za poklic medicinske sestre v Sloveniji in vlogo ICN pri povezovanju strokovnih združenj. Prvi dan smo srečanje zaključili z ogledom Klinike Golnik.

3. julija je delegacijo sprejelo vodstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, kjer so jim poleg izobraževalnih programov predstavili tudi kabinete za ZN. Dvodnevno srečanje smo zaključili v Državnem svetu na srečanju z mag. Petrom Požunom, predstavnikom za področje zdravstva in podpredsednikom Komisije DS za socialno varstvo, delo. zdravstvo in invalide.