Zborniki Strokovnih sekcij

Naslov Sekcija
Anesteziologija, intenzivna terapija, transfuziologija: skupaj za bolnika 4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji
Obravnava kritično bolnega - od novorojenčka do odraslega 4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji
Žilni pristopi 4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji
Oskrba bolnika, ki potrebuje umetno ventilacijo 4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji
Zdravstvena nega pri osnovni življenjski aktivnosti - DIHANJU 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Intimna nega - anogenitalna nega v vseh življenjskih obdobjih 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Z znanjem do varne in kompetentne ZNO 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Vloga MS pri pacientih s srčno - žilnimi in rakastimi obolenji 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Znanje za boljše zdravje 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Skrb za zdravje 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Skrb za roke v zdravstveni negi 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Temeljna življenjska aktivnost prehranjevanje in pitje 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Ustna nega - vloga zdravstvene nege za zdravje ustne votline 3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja 5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti
patronažno varstvo v obdobju zgodnjega starševstva 5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti
Profesionalni odnos v patronažnem varstvu 5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti
Urgentna stanja v patronažnem varstvu 5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti
Zdravstvena nega pacienta z astmo in alergijo 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Tuberkuloza in okužbe dihal pri imunokompromitiranih pacientih 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Akutna stanja v pulmološki ZN 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Interdisciplinarna obravnava pacienta s pljučno hipertenzijo 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Astma in kronična obstruktivna bolezeni 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Timski pristop k obravnavi pulmološkega pacienta 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Obravnava pacienta s pljučnim rakom 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Novi izzivi pri obravnavi pulmološkega pacienta 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Priročnik za obravnavo otrok in mladostnikov s cistično fibrozo 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Komunikacija in kakovost v pediatrični zdravstveni negi 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Posebnosti pediatrične zdravstvene nege socialno ogroženega otroka in mladostnika 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Kronično bolan otrok - kdo naj skrbi za njegove potrebe zunaj bolnišnice? 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
V znanju je moč - ga imamo dovolj? 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Znanje omogoča MS v pediatriji pravilne odločitve in odgovorno ravnanje 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Medicinska sestra pri delu z otroki s posebnimi potrebami v centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Simpozij enterostomalne terapije v obdobju otroka in mladostnika 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Pediatrična zdravstvena nega otroka in mladostnika z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Celostna in varna obravnava otroka in mladostnika z gibalno oviranostjo v Ciriuc Kamnik 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Debelost pri otrocih in mladostnikih 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Srečen otrok v zdravem okolju 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Zdrav otrok in mladostnik - cilj medicinske sestre v pediatriji in najpogostejši problemi v primarnem zdravstvenem varstvu 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Infekcijske bolezni v pediatriji 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih psihoaktivnih snovi in kontinuiran razvoj pediatrične zdravstvene nege 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Otrok, družina, bolezen in zdravstveni delavci - skrb za druge in skrb zase 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Vodnik za starše 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
ZN zdravega in bolnega dojenčka 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Nujna stanja v pediatriji 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Varnost otrok in mladostnikov na vseh nivojih zdravstvenega varstva 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Večkratno odporne bakterije 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Uporaba medicinskih in zaščitnih rokavic v zdravstvu 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Zaščitne maske 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Referenčne ambulante 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Sterilizacija 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Hladna veriga in cepljenje 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Osebna urejenost in higiena rok 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Prerečevanje okužb 2017 - program 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Vrste zaščitnih in medicinskih rokavic v zdravstvu 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti 14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Aktualno! Onkološke teme in dileme 14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti 14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom 14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Z dokazi v prakso – obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi 14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti 14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Tarčna zdravila - trendi in novosti 14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
KOMPLIKACIJE KRONIČNIH in akutnih ran - 2010 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Traheostoma v vseh življenjskih obdobjih - 2013 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
STOME, RANE, INKONTINENCA aktivnosti v zdravstveni negi celota- 2011 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
paliativna oskrba v enterostomalni terpiji - 2009 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
JESEN ŽIVLJENJA – STOMA, RANA, INKONTINENCA -2012 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
celostna obravnava pacienta z gastrostomo in jejunostomo 2009 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Holistična obravnava pacienta v enterostomalni terapiji - 2016 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
SIMPOZIJ ENTEROSTOMALNE TERAPIJE V obdobju otroka in mladostnika - 2008 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Poškodovana koža 2015 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Inkontinenca in rane - od preventive do kurative 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Rane, stome, inkontinenca 2017 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Stoma - nov začetek 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Iz prakse za prakso - e-knjiga 15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji
5. Endokrinološki kongres zdravstvene nege 16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Almanah 16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Kurikulum za edukacijo o oskrbi odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo 16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Prihodnost je učinkovita oskrba 16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Moč nefarmakološkega zdravljenja 16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Človek človeku človek 16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Obvladovanje sladkorne bolezni z različnih vidikov 16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
VAROVANJE OŽILJA PRI BOLNIKU S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Peritonealna dializa - priročnik za klinično prakso 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Prepoznavanje in zdravljenje podhranjenosti pri ljudeh s kronično ledvično boleznijo 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
1 kongres nefrološke ZN 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Prehranska obravnava pacienta z boleznijo ledvic 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Okužbe in ukrepi pri pacientih z akutno in kronično ledvično odpovedjo 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Razvoj zdravstvene nege nadomestnega zdravljenja v Sloveniji skozi zgodovino do danes 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Zdravstvena nega v nefrologiji, dializi in transplantaciji 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija ter njuna vloga v obravnavi končne ledvične odpovedi 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
30. obletnica zdravljenja s hemodializo 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
K pacientu orientirana zdravstvena nega 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Protokol usmeritve zdravljenja pacientov z asisitirano peritoenalno dializo 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Srčno žilne bolezni in ledvična hipertenzija 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Specialna znanja na področju peritonealne dialize 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Varovanje ožilja - vaje 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Žilni pristop -angleško 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
Imobilizacija s sodobnimi pripomočki (2006) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu (2003) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Dispečerstvo v zdravstvu (2001) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Akcidentalna stanja na terenu (2014) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Izvajanje nujne medicinske pomoci in transporta v izrednih razmerah (2009) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Nujna obravnava starostnika v predbolnisnicnem okolju (2007) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Ogrožen otrok na terenu in spremembe NMP (2015) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Predbolnišnična obravnava nujnih stanj pri otrocih (2005) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Predbolnišnična obravnava urgentnega internisticnega bolnika (2003) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Politravma v predbolnisnicnem in bolnisnicnem okolju (2012) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Imobilizacija hrbtenice (2008) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Interpretacija EKG zapisa na terenu (2014) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Znanja, veščine in kompetence reševalcev (2016) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Transport bolnika - poškodovanca (2000) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Tehnično reševanje z višine in globine (2004) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Prepoznavanje in ustrezno ukrepanje ob ogroženemu pacientu (2013) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Predbolnišnična obravnava urgentnega nevroloskega bolnika (2004) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Nujni ukrepi v predbolnisnicni nujni medicinski pomoci (2006) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v PBO (2013) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Uporaba pripomočkov za imobilizacijo in tehnično reševanje (2002) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Zdravstveni resevalec - poklic, poslanstvo ali izziv (2007) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Zdravila v rokah resevalca (2011) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Ukrepanje ob mnozicnih nesrecah (2006) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Temeljni postopki ozivljanja z uporabo AED (2012) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Temeljni postopki ozivljanja z uporabo AED (2009) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Zastrupitve v predbolnisnicnem okolju (2002) 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu 2015 20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu
Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu 2016 20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu
Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu 2014 20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu
Izzivi v zobozdravstvu 20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu
Okužbe povezane z naravo 26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju
Večratno odporne bakterije - aktualni problemi 26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju
Kontinuirana zdravstvena nega 26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju
Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila 26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju
Sodelovanje različnih strok pri obravnavi bolnika z okužbo 26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju
Sezonske okužbe 26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju
Kardiološki bolnik in pridružene bolezni 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Bolnik s povišanim krvnim tlakom in motivacija v procesu zdravljenja 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Paliativna oskrba srčno - žilnega bolnika 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Internistična in kirurška obravnava kardiološkega bolnika z roko v roki 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Kardiološki bolnik s sladkorno boleznijo in motnjami v duševnem zdravju 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Urgentna stanja v kardiologiji in angiologiji 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Pravno - etične dileme - izzivi za profesijo zdravstvene nege 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
kakovostna vseživljenjska rehabilitacija srčno-žilnih bolnikov 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
zagotavljanje varnosti bolnikov z boleznimi srca in ožilja 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Varovanje zdravja - prehrana, telesna dejavnost in pozitivna samopodoba 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Interdisciplinarna obravnava pred, med transplantacijo srca in po njej 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Zdravstvena oskrba srčno - žilnega bolnika z napredovalo boleznijo 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Neinvazivne preiskave preiskave pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Novi trendi v zdravstveni oskrbi srčno - žilnih bolnikov 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Nove smernice pri obravnavi življenjsko ogroženega bolnika s srčno-žilnimi obolenji 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Interdisciplinarna obravnava pacienta s pljučno hipertenzijo 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Atrijska fibrilacija, žensko srce, prirojene srčne napake 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Zdravstveni menedžment - quo vadis? 29. Sekcija medicinskih sester v managementu
Z raznolikostjo do uspeha - pot za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in razvoja zaposlenih 29. Sekcija medicinskih sester v managementu
Odličnost v zdravstvu - odprti za nove ideje 29. Sekcija medicinskih sester v managementu
Odgovornost managementa za spremembe 29. Sekcija medicinskih sester v managementu
Preprečimo, da nas strese STRES na delovnem mestu 29. Sekcija medicinskih sester v managementu
Od besed k dejanju: Opolnomočenje managementa zdravstvene nege za uspešno sodelovanje pri upravljanju zdravstvenih zavodov 29. Sekcija medicinskih sester v managementu
Ali potrebujemo spremembe na področju vodenja zaposlenih v zdravstvu? - Novi izzivi 29. Sekcija medicinskih sester v managementu
Skrb za kakovost in varnost nevrološkega bolnika 30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
Zdravstvena nega v nevrologiji - včeraj, danes, jutri 30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
Novosti na področju nevrološke zdravstvene nege in rehabilitacije 30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
Teorija in praksa v zdravstveni negi nevrološkega bolnika 30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
Skrb za zdravje v romski skupnosti 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Vključevanje CKZ v LS 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Vključevanje kineziologa v delovanje zdravstvenovzgojnega centra 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Zdravi, zadovoljni in sproščeni 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Prepoznavanje zaznavnih stilov 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Izzivi, motivacija in zahtevnost svetovanja 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Medicinska sestra in mediji 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Cepljenje 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih obdobjih 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Zdravtsvena vzgoja - kje smo 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Predstavitev, ki vžge 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Duševno zdravje mladih in preventivni program TSJ 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Otrok, družina, družba in prehrana 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji