Delodajalci bi morali spodbujati aktivnosti za krepitev duševnega zdravja zaposlenih

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 9. oktober 2017

Delodajalci bi morali spodbujati aktivnosti za krepitev duševnega zdravja zaposlenih

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja

Letošnji svetovni dan duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, je posvečen duševnemu zdravju na delovnem mestu. Ker ljudje pretežni del svojega časa preživijo na delovnem mestu, je velika odgovornost menedžmenta v podjetjih, da ustrezno spodbudi aktivnosti za krepitev duševnega zdravja zaposlenih, kot so promocija duševnega zdravja na delovnem mestu in protistresne delavnice, poudarja Zbornica – Zveza.

»Delodajalci si morajo prizadevati ne le za dobro delovno storilnost zaposlenih, temveč v prvi vrsti tudi za pozitivno mikroklimo v podjetjih in organizacijah, saj s tem ugodneje vplivajo na duševno zdravje svojih zaposlenih. Manj je anksioznosti, manj stresnih situacij in posledično manj absentizma,« je povedal Darko Loncnar, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji pri Zbornici – Zvezi.  »Negativno delovno okolje lahko povzroči težave sprva na telesnem zdravju, nato pa se te preslikajo v motnjo v duševnem zdravju, ki se lahko kaže kot zloraba psihoaktivnih snovi, anksioznost in depresija.«

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) trpi za depresijo 300 milijonov ljudi. Hkrati je ta tudi vodilni vzrok invalidnosti in zmanjšanja delovne storilnosti zaposlenih v družbi, posledično pa predstavlja večje breme za zdravstveni sistem. Posledice depresije in anksioznosti na letni ravni zelo negativno vplivajo na gospodarstvo, ugotavlja nedavno opravljena študija SZO-ja.

»Medicinske sestre so ključne pri preventivnem in zdravstveno vzgojnem delovanju na področju dejavnosti za zmanjševanje depresije in anksioznosti, zato jih je za suvereno delovanje treba opolnomočiti z dodatnimi znanji. Prav tako je pomembno izvajanje dejavnosti proti stigmatizaciji duševnih motenj na vseh ravneh zdravstvenega varstva, tako med pacienti kot zaposlenimi. V prvi vrsti je treba upoštevati pravice in dolžnosti pacientov, ob tem pa se morajo medicinske sestre na svojih delovnih mestih počutiti varne. Vse institucije v zdravstvenem varstvu bi morale imeti sprejeto politiko ničelne tolerance do nasilja, ki bi jo morali poznati vsi zaposleni,« je zaključil Loncnar.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si