Varstvo osebnih podatkov

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Politika varstva osebnih podatkov Zbornice – Zveze

Zbornica – Zveza je posodobila politiko varstva zasebnosti, ki ureja varstva osebnih podatkov in je usklajena s pravili ter načeli, ki jih nalaga Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Varstvo vaših podatkov je bilo že pred sprejemom GDPR pomembna smernica Zbornice – Zveze in bo tudi v prihodnje. Več o varovanju osebnih podatkov si preberite v spodnjem dokumentu z naslovom Politika varstva osebnih podatkov Zbornice – Zveze.