Pristopna izjava za članstvo

Včlanitev

Včlanitev v Zbornico - Zvezo poteka preko pristopne izjave. Na osnovi slednje vsak/a član/ica prejme najprej začasno potrdilo o članstvu in nato še člansko izkaznico, s katero lahko koristi ugodnosti članstva.
Članstvo v Zbornici – Zvezi je prostovoljno
.
Članarina znaša 0,6 odstotka bruto mesečnega osebnega dohodka za redno zaposlene, za upokojene in študente 20€ letno, za čas porodniškega dopusta in brezposelnosti pa 3€ mesečno.
Redno zaposleni izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki se izobražujejo ob delu na dodiplomskem, podiplomskem ali doktorskem študiju s področja zdravstvene ali babiške nege plačujejo članarino, ki je določena za redno zaposlene.

Redni vpisi potekajo vsakega 20. v mesecu za tekoči mesec.

Ponovna včlanitev

Če se je član/ica izpisal/a iz organizacije in se v istem letu želi znova vpisati, mora za ponovni vpis v register članov Zbornice – Zveze za izdajo potrdila in članske izkaznice plačati pavšalno članarino od izstopa dalje in poslati izpolnjeno pristopno izjavo in kopijo plačila. Če je član/ica prekinil/a članstvo v preteklem letu ali pred leti, mora za ponovni vpis poravnati pavšalno članarino v višini 35 €.

Pavšalni znesek se nakaže na TRR Zbornice - Zveze: 02031 00 16512314, BIC banke: LJBASI2X, Namen plačila: pavšal.