Prednosti in ugodnosti članstva

Prednosti in ugodnosti članstva

  • številne možnosti za vseživljenjsko učenje: izobraževalni dogodki v okviru strokovnih sekcij, regijskih strokovnih društev, delovnih skupin, drugo;
  • vključevanje posameznikov ali skupin v področje raziskovanja lastne stroke;
  • različne interesne dejavnosti: skrb za zdrav življenjski slog, izletništvo, kulturne, športne in druge prostočasne aktivnosti, zlasti v okviru regijskih strokovnih društev;
  • možnost enkratnega letnega zaprosila za sredstva iz sklada za izobraževanje;
  • svetovanje o vprašanjih, ki se nanašajo na stroko zdravstvene in babiške nege;
  • možnost koriščenja različnih popustov, odvisno od trenutne ponudbe;
  • možnost reševanja osebnih stisk in težav tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju (v sodelovanju z SOS telefonom);
  • možnost individualnih obravnav primerov nasilja na delovnem mestu v sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo v okviru Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi;
  • prejemanje glasila Utrip. Izhaja praviloma enkrat mesečno med 10. in 12. v mesecu.
  • drugo.

Članska izkaznica

Nova članska izkaznica – kartica s čipom omogoča uporabo spletne aplikacije Portal članov, kjer je stalni vpogled v osebne članske podatke kot tudi v stanje v Registru izvajalcev zdravstvene in babiške nege.

Nova kartica, ob predložitvi osebnega dokumenta, služi za identifikacijo na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih društev in strokovnih sekcij Zbornice – Zveze ter pooblaščenih organizatorjev.

Za ustrezno uporabo nove članske izkaznice – kartice vsak član/članica potrebuje registracijsko številko in osebno varnostno geslo (PIN). Obe šifri je potrebno skrbno shraniti, saj se ju potrebuje tudi pri prijavi na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih, preko E-prijavnice.

Izguba/kraja članske izkaznice

V kolikor vam kartico ukradejo ali jo izgubite, prosimo, da o tem pisno obvestite Zbornico – Zveze po navadni pošti ali po e-pošti na naslov: clanarina@zbornica-zveza.si.

Navodila za vstop v spletni Portal članov se nahajajo v spodnji priponki.