Častni člani

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Prejemnik naziva častnega člana Zbornice – Zveze v letu 2019 je:

  • Bojana Bučar, dolgoletni poslovni sekretarki za uspešno delo in povezovanju za doseganje ciljev Zbornice – Zveze.

Prejemnik naziva častnega člana Zbornice – Zveze v letu 2018 je:

  • Dora Lešnik Mugnaioni, za skoraj dve desetletji sodelovanja na področju nenasilja v zdravstveni negi, kjer je s svojim neprecenljivim strokovnim doprinosom, z veliko mero razumevanja in identificiranja s poklicem medicinske sestre, uspešno razvijala to občutljivo področje v zdravstveni negi.

Prejemniki naziva častnega člana Zbornice – Zveze v letu 2017 sta:

  • Irma Kiprijanovič, za dolgoletno uspešno uvajanje članov v uporabo e - portala članov in udeležencev izobraževanj ter posredovanje koristnih ugotovitev za razvoj portala. Kot tajnica DMSBZT Ljubljana je prav tako  nepogrešljiv vir povezovanja med pisarno Društva in pisarno Zbornice – Zveze.
  • Biserka Marolt Meden, za opravljanje nalog odgovorne urednice informativnega glasila Utrip 2008 – 2016. Z optimizacijo izdajanja glasila je skupaj z uredniškim odborom in tedanjim vodstvom, le-to temeljito »prevetrila«. Prav tako ji je organizacija hvaležna za področje stikov z javnostmi - veliko izjav za medije, koordinacije z novinarji ter nešteta usklajevanja v preteklosti so prav njena zasluga.

Prejemniki naziva častnega člana Zbornice – Zveze v letu 2016 so:

  • prof. dr. Majda Pahor, za opolnomočanje medicinskih sester in babic na področju raziskovanja lastne stroke, za sodelovanje več odmevnih raziskovalnih projektih odnosov in nasilja na delovnih mestih,  tako v DMSBZT Ljubljana kot v Zbornici – Zvezi na področju  ter za doprinos k spodbujanju medpoklicnega sodelovanja v zdravstvu.
  • Mr sci med Radmila Nešić, za razvijanje dolgoletnega uspešnega sodelovanja med Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije in Zbornico – Zvezo.
  • Dušanka Dobrašinović, predsednica strokovno – znanstvenega odbora Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije, za uspešno strokovno sodelovanje med Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije  in Zbornico – Zvezo.
  • Branka Rimac, za dolgoletno uspešno sodelovanje med Hrvatsko udrugo medicinskih sestara in Zbornico – Zvezo.
  • Velka Lukik, za razvijanje dolgoletnega uspešnega sodelovanja med Združenjem medicinskih sester, tehnikov in babic v Republiki Makedoniji in Zbornico – Zvezo
  • Izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, za velik prispevek k  vlogi in prepoznavnosti stroke zdravstvene nege v zdravstvenih timih, še posebej  za vključevanje diplomirane medicinske sestre v tim ambulante (referenčne ambulante) družinske medicne