Čestitke ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester

Spoštovane medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege, bolničarji negovalci, upokojene kolegice in kolegi, študenti,
vsi, ki smo se zapisali zdravstveni negi in babištvu,
5. in 12. maj sta naša praznična dneva.

Obvezujeta nas, da bomo še naprej odgovorno, kakovostno, varno in humano opravljali svoje poslanstvo. Pacienti si to zaslužijo in od nas pričakujejo. Pričakujejo veliko našega znanja, empatije in občutka za profesionalno in človeško skrb.

Še naprej si bomo prizadevali, da bomo pri pacientih najbolj zaupanja vredna poklicna skupina v zdravstvu in ohranjali naše strokovne, etične in moralne vrednote, ki smo jim zavezani.

Hvala tudi, da nas podpirate in spodbujate v naših prizadevanjih in pozivih, da je v državi nujno potrebna razširitev prostora soodločanja partnerjev pri reševanju krize v zdravstvu; ne smemo biti preslišani, prezrti in odrinjeni. Ostali bomo iskreni zagovorniki naših pacientov in svojega poklica še naprej.

Praznujmo s ponosom in zavestjo, da delamo v dobro ljudi in za ljudi.

Iskreno se vsem zahvaljujemo ter prisrčno čestitamo ob prazniku.

Vodstvo Zbornice – Zveze