Brez dilem o plačah tehnikov zdravstvene nege

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Brez dilem o plačah tehnikov zdravstvene nege


Ljubljana, 1. avgust 2019 – Skladno s podanim stališčem Ministrstva za javno upravo bodo vsi tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge medicinskih sester ter bodo zdaj skladno z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) prerazporejeni na delovno mesto medicinske sestre, uvrščeni najmanj en plačni razred višje, omogočeno pa jim bo tudi napredovanje na novem delovnem mestu skladno z zakonom, sporoča Zbornica – Zveza.

»Dilem, da bodo ti izvajalci kljub pridobljenim kompetencam plačani slabše kot doslej, ni. Tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge medicinskih sester, čeprav za to nimajo ustrezne izobrazbe, imajo pa z delom pridobljeno znanje, bodo odslej za svoje delo tudi ustrezno plačani. Poleg tega jim dokument poklicnih kompetenc in aktivnosti vrača pravno varnost in dostojanstvo – tako njim kot samemu poklicu in stroki zdravstvene nege,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

17. maja 2019 sprejeti dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege prinaša dokončno ureditev položaja in statusa tehnikov zdravstvene nege, ki v Sloveniji ni bil urejen vse od vstopa Slovenije v EU leta 2004. Dokument odpravlja krivice, storjene tehnikom zdravstvene nege, ki opravljajo naloge medicinskih sester, čeprav za to nimajo visoke strokovne izobrazbe, imajo pa z delom pridobljeno znanje in večletne izkušnje. Po implementaciji dokumenta bodo svoje delo opravljali še naprej, bodo pa odslej tudi formalnopravno zaščiteni in ustrezno plačani za svoje delo. Poleg tega je dokument osnova za nadaljnje urejanje dejavnosti zdravstvene nege in poklica ter temelj za nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih standardov in normativov, ki morajo biti skladno s stavkovnim sporazumom, sklenjenim 3. decembra 2018 s sindikati s področja zdravstvene nege, sprejeti do konca septembra 2019.

Celotno mnenje Ministrstva za javno upravo glede določitve plače javnim uslužbencem ob premestitvi z delovnih mest tehnikov zdravstvene nege na delovna mesta medicinskih sester je na voljo tukaj.

Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si