obvestilo

29.10.2018 Kongres 2019: Rok za oddajo izvlečkov podaljšan do 20.11.2018 (rok: 20.11.2018)
17.10.2018 Obvestilo Ministrstva za zdravje
21.09.2018 Obvestilo Sekcije MS in ZT v družinski medicini o podaljšanju roka za oddajo vlog na razpis za nadomestne volitve (rok: 25.09.2018)
12.09.2018 Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege
04.09.2018 Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj - koordinator zdravstvene oskrbe (case manager)
10.08.2018 Zbornica – Zveza zaradi pomanjkanja medicinskih sester podala pobudo za povečanje števila prostih vpisnih mest v študijske programe prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA
09.08.2018 Obvestilo Zbornice – Zveze o prehodnem obdobju za pridobitev specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
07.08.2018 Vzdrževalna dela na spletni strani Zbornice - Zveze (rok: 08.08.2018)
27.07.2018 Razpis za volitve člana izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 07.09.2018)
25.07.2018 Nova glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege
04.07.2018 Gostili smo delegacijo iz Kosova
28.06.2018 Vzdrževalna dela na spletni strani Zbornice - Zveze (rok: 29.06.2018)
19.06.2018 Verodostojni in primerljivi podatki o pomanjkanju medicinskih sester
13.06.2018 Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi
17.05.2018 Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic, Cankarjev dom Ljubljana
17.05.2018 Utrinki iz 16. simpozija zdravstvene in babiške nege 2018 »Zdravje je človekova pravica«
14.05.2018 Utrinki iz svečanosti zdravstvene in babiške nege
14.05.2018 Izjava za javnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic
14.05.2018 Vabilo na 11. mednarodno znanstveno konferenco: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi
10.05.2018 Čestitke ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester

Strani