obvestilo

12.07.2011 Sklepa Upravnega odbora Zbornice Zveze, vezana na specialna znanja za srednje medicinske sestre babice in medicinske sestre ter medicinske tehnike
02.02.2011 Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine in predstavitev referenčnih ambulant
25.10.2010 Poročilo ekspertne skupine Zbornice - Zveze o aktivnostih Zbornice zdravstvene nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v procesu usklajevanja s pravnim redom Evropske unije ter analiza doseženega
15.10.2010 Mnenje Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi
04.10.2010 Razpis Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic zobozdravstveni asistent
30.07.2010 Aktualno opozorilo v zvezi s prenosom aktivnosti na diplomirane medicinske sestre
16.04.2010 Obveščanje patronažnih služb o porodih
26.11.2009 Pred ljubljanskim UKC postavili konstrukcijo iz črk Nenasilje
12.11.2009 Diabetes Nacionalni program za obvladovanje bolezni
20.10.2009 Ministrstvo za zdravje je preklicalo mnenje, ki je posegalo v avtonomnost našega stanovskega združenja
06.10.2009 WHO statistika 2009
08.07.2009 Novo vodstvo ICN - Mednarodnega sveta medicinskih sester
11.06.2009 Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti od 10.6.2009 dalje v javni razpravi
05.03.2009 UKC Ljubljana objavlja - Postopek za pridobivanje Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic ortopedski tehnolog
07.01.2009 Zelena knjiga o evropskih delavcih na področju zdravja
12.12.2008 Razpis nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic ortopedski tehnolog
03.11.2008 Mnenje Častnega razsodišča Zbornice - Zveze

Strani