obvestilo

04.05.2012 Pomembno obvestilo
04.05.2012 Pomembno obvestilo Zbornice - Zveze
04.05.2012 Dopis predsednici Zdravstvenega sveta
02.04.2012 ICM President, Frances Day-Stirk, message for International Day of the Midwife 2012
20.03.2012 Ministrstvo za zdravje se je odzvalo pozivu Zbornice - Zveze zaradi zavajajoče objave na spletni strani Rdečega križa Slovenije
19.03.2012 Odgovor varuhu človekovih pravic - zadeva: vpis v študij zdravstvene nege v študijskem letu 2012/2013
17.02.2012 Pojasnilo Zbornice-Zveze Varuhu človekovih pravic glede vpisa v študij zdravstvene nege v študijskem letu 2012/2013
24.01.2012 Priloga št. 1 k Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi je nepopolni predhodni delovni osnutek dokumenta z naslovom Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi
18.01.2012 Pomembno obvestilo
12.07.2011 Sklepa Upravnega odbora Zbornice Zveze, vezana na specialna znanja za srednje medicinske sestre babice in medicinske sestre ter medicinske tehnike
02.02.2011 Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine in predstavitev referenčnih ambulant
25.10.2010 Poročilo ekspertne skupine Zbornice - Zveze o aktivnostih Zbornice zdravstvene nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v procesu usklajevanja s pravnim redom Evropske unije ter analiza doseženega
15.10.2010 Mnenje Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi
04.10.2010 Razpis Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic zobozdravstveni asistent
30.07.2010 Aktualno opozorilo v zvezi s prenosom aktivnosti na diplomirane medicinske sestre
16.04.2010 Obveščanje patronažnih služb o porodih
26.11.2009 Pred ljubljanskim UKC postavili konstrukcijo iz črk Nenasilje
12.11.2009 Diabetes Nacionalni program za obvladovanje bolezni
20.10.2009 Ministrstvo za zdravje je preklicalo mnenje, ki je posegalo v avtonomnost našega stanovskega združenja
06.10.2009 WHO statistika 2009

Strani