obvestilo

02.02.2011 Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine in predstavitev referenčnih ambulant
25.10.2010 Poročilo ekspertne skupine Zbornice - Zveze o aktivnostih Zbornice zdravstvene nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v procesu usklajevanja s pravnim redom Evropske unije ter analiza doseženega
15.10.2010 Mnenje Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi
04.10.2010 Razpis Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic zobozdravstveni asistent
30.07.2010 Aktualno opozorilo v zvezi s prenosom aktivnosti na diplomirane medicinske sestre
16.04.2010 Obveščanje patronažnih služb o porodih
26.11.2009 Pred ljubljanskim UKC postavili konstrukcijo iz črk Nenasilje
12.11.2009 Diabetes Nacionalni program za obvladovanje bolezni
20.10.2009 Ministrstvo za zdravje je preklicalo mnenje, ki je posegalo v avtonomnost našega stanovskega združenja
06.10.2009 WHO statistika 2009
08.07.2009 Novo vodstvo ICN - Mednarodnega sveta medicinskih sester
11.06.2009 Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti od 10.6.2009 dalje v javni razpravi
05.03.2009 UKC Ljubljana objavlja - Postopek za pridobivanje Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic ortopedski tehnolog
07.01.2009 Zelena knjiga o evropskih delavcih na področju zdravja
12.12.2008 Razpis nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic ortopedski tehnolog
03.11.2008 Mnenje Častnega razsodišča Zbornice - Zveze

Strani