Razpisi

09.09.2014 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 22.09.2014)
09.09.2014 Razpis za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju urgentne zdravstvene nege (rok: 30.09.2014)
28.05.2014 Razpis za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih (rok: 19.09.2014)
21.05.2014 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa (rok: 02.09.2014)
12.05.2014 Razpis za nadomestne volitve članov IO Sekcije MS in ZT v splošni medicini (rok: 30.05.2014)
23.04.2014 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v sterilizaciji (rok: 15.05.2014)
22.04.2014 Razpis za dopolnilne volitve manjkajočih članov izvršnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 15.05.2014)
24.03.2014 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji (rok: 15.05.2014)
07.03.2014 Razpis za volitve člana IO Sekcije MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji (rok: 20.03.2014)
21.02.2014 Razpis za podelitev priznanj Strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji (rok: 10.03.2014)
05.02.2014 Razpis za volitve Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 04.04.2014)
27.01.2014 Razpis za podelitev priznanj za dosežke Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (rok: 15.03.2014)
13.01.2014 Razpis za volitve Strokovne sekcije MS in ZT v kirurgiji (rok: 03.03.2014)
13.01.2014 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2014 (rok: 31.03.2014)
23.12.2013 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v hematologiji (rok: 17.04.2014)
20.11.2013 Razpis za volitve Sekcije MS v vzgoji in izobraževanju (rok: 27.03.2014)
15.10.2013 Razpis za podelitev priznanja Sekcije MS in ZT na področju nefrologije, dialize in transplantacije (rok: 14.11.2013)
11.10.2013 Podaljšanje razpisnega roka za volitve Sekcije MS in ZT v patronažni dejavnosti (rok: 18.10.2013)
19.09.2013 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (rok: 10.11.2013)
19.09.2013 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v onkologiji (rok: 02.12.2013)

Strani