Razpisi

03.03.2015 Razpis za volitve v sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji (rok: 03.03.2015)
20.01.2015 Razpis za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji (rok: 28.03.2015)
20.01.2015 Razpis za volitve strokovne Sekcije MS in ZT v sterilizaciji, za mandatno obdobje 4 let (2015 - 2019) (rok: 31.03.2015)
15.01.2015 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2015 (rok: 31.03.2015)
30.12.2014 Razpis za volitve predsednika/ce in podpredsednika/ce strokovne Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (rok: 20.03.2015)
30.12.2014 Razpis za volitve predsednika/ce Sekcije MS in ZT v kirurgiji (rok: 30.01.2015)
24.12.2014 Razpis za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji (rok: 22.01.2015)
24.12.2014 Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (rok: 15.03.2015)
11.09.2014 Podaljšanje razpisnega roka za manjkajoče člane izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa (rok: 11.09.2014)
09.09.2014 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 22.09.2014)
09.09.2014 Razpis za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju urgentne zdravstvene nege (rok: 30.09.2014)
28.05.2014 Razpis za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih (rok: 19.09.2014)
21.05.2014 Razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa (rok: 02.09.2014)
12.05.2014 Razpis za nadomestne volitve članov IO Sekcije MS in ZT v splošni medicini (rok: 30.05.2014)
23.04.2014 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v sterilizaciji (rok: 15.05.2014)
22.04.2014 Razpis za dopolnilne volitve manjkajočih članov izvršnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 15.05.2014)
24.03.2014 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji (rok: 15.05.2014)
07.03.2014 Razpis za volitve člana IO Sekcije MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji (rok: 20.03.2014)
21.02.2014 Razpis za podelitev priznanj Strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji (rok: 10.03.2014)
05.02.2014 Razpis za volitve Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 04.04.2014)

Strani