Razpisi

23.05.2016 Razpis za volitve člana izvršnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 30.09.2016)
20.05.2016 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v splošni medicini (rok: 07.09.2016)
18.05.2016 Podaljšanje razpisnega roka za volitve za člana/ico izvršilnega odbora v sekciji medicinskih sester v managementu (rok: 23.05.2016)
07.04.2016 Povabilo k sodelovanju odgovornega urednika in člana uredništva informativnega glasila UTRIP (rok: 03.05.2016)
06.04.2016 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 06.06.2016)
23.03.2016 Razpis za volitve manjkajočega člana/ice izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu (rok: 06.04.2016)
02.03.2016 Podaljšanje razpisnega roka za volitve Strokovne sekcije MS in ZT v socialnih zavodih (rok: 20.03.2016)
02.03.2016 Razpis za voliteve v Sekcijo MS v managementu (rok: 30.04.2016)
09.02.2016 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2016
22.01.2016 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v socialnih zavodih (rok: 20.02.2016)
20.01.2016 Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji za dosežke na ožjem strokovnem področju (rok: 29.02.2016)
24.12.2015 Razpis za volitve predsednice/ka Zbornice - Zveze (rok: 29.01.2016)
24.12.2015 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, IT in transfuziologije za leto 2016 (rok: 01.03.2016)
23.12.2015 Razpis za volitve nadomestnega in manjkajočega člana izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v onkologiji (rok: 18.03.2016)
16.12.2015 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu (rok: 29.02.2016)
14.12.2015 Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji za dosežke na ožjem strokovnem področju (rok: 15.02.2016)
14.12.2015 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v oftalmologiji (rok: 15.02.2016)
01.12.2015 Ponovni razpis za volitve v Sekcijo MS v enterostomalni terapiji (rok: 15.01.2016)
08.10.2015 Razpis za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 10.01.2016)
28.09.2015 Razpis za podelitev priznanja strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti za dosežke na ožjem strokovnem področju (rok: 26.10.2015)

Strani