Razpisi

24.02.2017 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2017 (rok: 31.03.2017)
22.02.2017 Razpis za volitve članov/ic izvršnega odbora Sekcija MS in ZT v endoskopiji (rok: 25.05.2017)
10.02.2017 Razpis volitev za predsednika/ce in člane/ic izvršilnega odbora Sekcije MS v vzgoji in izobraževanju (rok: 31.03.2017)
27.01.2017 Razpis za volitve članov in članic IO sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji- Podaljšanj rok za oddajo vloge (rok: 24.02.2017)
23.01.2017 Razpis za volitve članov in članic IO sekcije MS in ZT v pulmologiji - Podajšanj rok za oddajo vloge (rok: 13.02.2017)
17.01.2017 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju (rok: 06.03.2017)
04.01.2017 Razpis za volitve podpredsednika/podpredsednice Zbornice - Zveze (rok: 20.01.2017)
27.12.2016 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
22.12.2016 Razpis za volitve predsednice/predsednika strokovne Sekcije MS in ZT v hematologiji (rok: 01.04.2017)
21.12.2016 Razpis za volitve štirih članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v splošni medicini (rok: 28.02.2017)
19.12.2016 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v kardiologiji in angiologiji (rok: 06.03.2017)
08.12.2016 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v psihiatriji (rok: 15.03.2017)
22.11.2016 Razpis za volitve predsednika in članov IO za vodenje Sekcije reševalcev v zdravstvu (rok: 01.03.2017)
21.10.2016 Razpis za volitve v sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 10.01.2017)
18.10.2016 Razpis za volitve članov in članic izvršilnega odbora sekcije MS in ZT v pulmologiji (rok: 15.01.2017)
14.10.2016 Razpis za volitve v sekcijo medicinskih sester v managementu (rok: 18.11.2016)
30.08.2016 Razpis za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju (rok: 30.09.2016)
15.07.2016 Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in babic (rok: 20.09.2016)
15.07.2016 Razpis za volitve treh članov izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji (rok: 23.09.2016)
14.07.2016 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 02.09.2016)

Strani