Razpisi

26.02.2018 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2018 (rok: 31.03.2018)
22.01.2018 Razpis za volitve članov/ic izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v socialnih zavodih (rok: 30.03.2018)
12.01.2018 Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti (rok: 07.05.2018)
20.11.2017 Razpis za volitve članov izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v hematologiji (rok: 12.03.2018)
26.10.2017 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji razpisuje pogoje za prijavo in udeležbo na izobraževanju »MENTOR« (rok: 30.11.2017)
17.10.2017 Razpis volitev za predsednika/predsednico sekcije in člane IO Sekcije MS in ZT v onkologiji (rok: 11.12.2017)
22.09.2017 Javni poziv članicam in članom Z-Z za vložitev kandidatur za člana Državnega sveta (rok: 12.10.2017)
20.07.2017 Razpis za volitve predsednika in članov izvršnega odbora strokovne sekcije MS in ZT v patronažni dejavnosti (rok: 07.10.2017)
20.07.2017 Obvestilo o ponovnem razpisu volitev za člana izvršilnega odbora Sekcije MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji (rok: 10.09.2017)
10.07.2017 Razpis za volitve članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (rok: 01.10.2017)
19.06.2017 Razpis volitev za člane IO Sekcija MS in ZT v endokrinologiji (rok: 06.10.2017)
19.05.2017 Razpis za volitve članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji
24.04.2017 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 10.09.2017)
24.04.2017 Razpis volitev za predsednika/predsednico sekcije in člane IO Sekcija MS in ZT v operativni dejavnosti (rok: 30.10.2017)
05.04.2017 Podaljšan rok - Razpis za volitve članov/ic izvršilnega odbora strokovnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v kardiologiji in angiologiji (rok: 24.04.2017)
29.03.2017 Razpis glede podaljšanje roka za volitve v Sekciji MS in ZT na internistično-infektološkem področju (rok: 05.04.2017)
23.03.2017 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2017 (rok: 01.05.2017)
23.03.2017 Razpis volitev predsednika/ce in članov izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji (rok: 20.05.2017)
24.02.2017 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2017 (rok: 31.03.2017)
22.02.2017 Razpis za volitve članov/ic izvršnega odbora Sekcija MS in ZT v endoskopiji (rok: 25.05.2017)

Strani