Razpisi

03.01.2019 Razpis za nadomestne volitve enega (1) člana/ice izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini (rok: 15.02.2019)
03.01.2019 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v sterilizaciji (rok: 07.02.2019)
03.01.2019 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2019 (rok: 28.03.2019)
22.11.2018 Razpis za volitve predsednika in članov izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji (rok: 16.02.2019)
24.09.2018 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju rehabilitacijske zdravstvene nege za leto 2018 (rok: 29.10.2018)
27.07.2018 Razpis za volitve člana izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 07.09.2018)
12.07.2018 Razpis za volitve predsednika in članov izvršnega odbora sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa (rok: 12.09.2018)
22.06.2018 Razpis za volitve člana izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (rok: 07.09.2018)
13.06.2018 Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti (rok: 05.11.2018)
06.06.2018 Razpis za nadomestne volitve predsednika/ce in enega (1) člana/ice izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v družinski medicini (rok: 25.09.2018)
23.05.2018 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 07.09.2018)
16.05.2018 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji
07.05.2018 Razpis volitev Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (rok: 31.05.2018)
27.03.2018 Podaljšanje razpisnega roka za manjkajoče člane izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v hematologiji (rok: 04.04.2018)
22.03.2018 Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji za dosežke na ožjem strokovnem področju (rok: 20.04.2018)
13.03.2018 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2018 (rok: 04.05.2018)
26.02.2018 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2018 (rok: 31.03.2018)
22.01.2018 Razpis za volitve članov/ic izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v socialnih zavodih (rok: 30.03.2018)
12.01.2018 Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti (rok: 07.05.2018)
20.11.2017 Razpis za volitve članov izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v hematologiji (rok: 12.03.2018)

Strani