Razpisi

06.06.2018 Razpis za nadomestne volitve predsednika/ce in enega (1) člana/ice izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v družinski medicini (rok: 25.09.2018)
23.05.2018 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 07.09.2018)
16.05.2018 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji
07.05.2018 Razpis volitev Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (rok: 31.05.2018)
27.03.2018 Podaljšanje razpisnega roka za manjkajoče člane izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v hematologiji (rok: 04.04.2018)
22.03.2018 Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji za dosežke na ožjem strokovnem področju (rok: 20.04.2018)
13.03.2018 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2018 (rok: 04.05.2018)
26.02.2018 Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2018 (rok: 31.03.2018)
22.01.2018 Razpis za volitve članov/ic izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v socialnih zavodih (rok: 30.03.2018)
12.01.2018 Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti (rok: 07.05.2018)
20.11.2017 Razpis za volitve članov izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v hematologiji (rok: 12.03.2018)
26.10.2017 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji razpisuje pogoje za prijavo in udeležbo na izobraževanju »MENTOR« (rok: 30.11.2017)
17.10.2017 Razpis volitev za predsednika/predsednico sekcije in člane IO Sekcije MS in ZT v onkologiji (rok: 11.12.2017)
22.09.2017 Javni poziv članicam in članom Z-Z za vložitev kandidatur za člana Državnega sveta (rok: 12.10.2017)
20.07.2017 Razpis za volitve predsednika in članov izvršnega odbora strokovne sekcije MS in ZT v patronažni dejavnosti (rok: 07.10.2017)
20.07.2017 Obvestilo o ponovnem razpisu volitev za člana izvršilnega odbora Sekcije MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji (rok: 10.09.2017)
10.07.2017 Razpis za volitve članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (rok: 01.10.2017)
19.06.2017 Razpis volitev za člane IO Sekcija MS in ZT v endokrinologiji (rok: 06.10.2017)
19.05.2017 Razpis za volitve članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji
24.04.2017 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 10.09.2017)

Strani