9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

Primarni zavihki

Zdravstvena nega v pediatriji predstavlja izziv za zdravstvene delavce, saj združuje delo v zelo različnih obdobjih življenja človeka – od rojstva do obdobja prehoda v odraslo dobo. Skupna točka vseh obdobij sta otrok in družina v času zdravja in času bolezni. Sekcija predstavlja povezavo med različnimi področji zdravstvene nege v pediatriji in  z organizacijo strokovnih srečanj omogoča medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, da svoja strokovna znanja obnavljajo in nadgrajujejo.

Ker menimo, da je v znanju tudi moč, želimo s sodelovanjem in povezovanjem stroke doseči kakovostno obravnavo otroka in družine na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Področji, kjer želimo doseči napredek sta zdravstvena nega usmerjena v družino in netravmatska obravnava otroka in družine.