7. Sekcija medicinskih sester in babic

Primarni zavihki

Mandatno obdobje: 2012 – 2016 (volilna skupščina 16.11.2012)

v.d. predsednice sekcije:
Karolina Kovač
e-mail: karolinca.k@gmail.com

Podpredsednica sekcije:

 

Člani izvršnega odbora:
Mateja Pogorelc,  pogorelc.mateja@gmail.com
Renata Nahtigal, renata.nahtigal@gmail.com
Štefka Rajšp, stefka.rajsp1@gmail.com
Irena Maguša, irek.ploj@gmail.com
Angelca Petaci Cimperman, angela.petaci@gmail.com
Marjana Adamič, adamic.marjana@gmail.com
Anže Čeh, ing.zoot., admin@sekcija-babic.si

 

POSLANSTVO – Sekcija medicinskih sester in babic ščiti pravice in interese babic/babištva, skrbi za prepoznavnost babiške stroke in skrbi za njen razvoj.

VIZIJA – Babištvo je neodvisna, samostojna zdravstvena disciplina v Republiki Sloveniji

Sekcija medicinskih sester in babic skrbi za strokovni razvoj zaposlenih v zdravstvenem varstvu žensk, otrok in njihovih družin, pripravlja kadrovske normative, strokovne smernice in protokole ter sodeluje pri oblikovanju domače in evropske zdravstvene politikr.

Vključeni smo v pripravo zakonodaje s področja zdravstvene in babiške nege in oskrbe, pripravo terminološkega slovarja in drugih pomembnih projektov Zbornice – Zveze.

 

Sekcija medicinskih sester in babic ima spletno stran, do katere lahko dostopate preko spodnje povezave.