6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Primarni zavihki

Predsednica sekcije: maj 2018 - maj 2022
Tatjana Požarnik UKC Ljubljana, Centralni operacijski blok

Podpredsednica sekcije: maj 2018 - maj 2022
Tatjana Trotovšek UKC Ljubljana

Člani IO sekcije:
Sanja Arnautović
Barbara Luštek
Blaž Brdnik
Elvira Sadiku
Aljoša Kraševec

Perioperativna zdravstvena nega je prepoznavanje fizioloških, psiholoških in socioloških potreb bolnika, katerih stanje zahteva kirurško diagnostiko in zdravljenje. Perioperativna zdravstvena nega je usmerjena v preventivo in rehabilitacijo. Za zagotavljanje izvajanja kontinuirane perioperativne zdravstvene nege kirurškega bolnika in njegove družine je potrebno ugotoviti, oceniti človekove potrebe, načrtovati zdravstveno nego in vrednotiti dosežene rezultate glede na postavljene cilje oziroma na pričakovane izide zdravstvene nege.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti ima svojo spletno stran do katere lahko dostopate preko spodnje povezve.