6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Primarni zavihki

Predsednica sekcije
Tatjana Požarnik UKC Ljubljana, Centralni operacijski blok

Člani IO sekcije:
Sanja Arnautović; e-mail: sanjaarn@yahoo.com
Milena Prosen; e-mail: milena.prosen@kclj.si
Suzana Strnad; e-mail: suzana.strnad@gmail.com
Tatjana Trotovšek; e-mail: ttrotovsek@gmail.com

Perioperativna zdravstvena nega je prepoznavanje fizioloških, psiholoških in socioloških potreb bolnika, katerih stanje zahteva kirurško diagnostiko in zdravljenje. Perioperativna zdravstvena nega je usmerjena v preventivo in rehabilitacijo. Za zagotavljanje izvajanja kontinuirane perioperativne zdravstvene nege kirurškega bolnika in njegove družine je potrebno ugotoviti, oceniti človekove potrebe, načrtovati zdravstveno nego in vrednotiti dosežene rezultate glede na postavljene cilje oziroma na pričakovane izide zdravstvene nege.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti ima svojo spletno stran do katere lahko dostopate preko spodnje povezve.