4. februarja obeležujemo svetovni dan boja proti raku

 ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Rak drugi najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji

4. februarja obeležujemo svetovni dan boja proti raku

Ljubljana, 3. februar 2017 – 4. februarja obeležujemo svetovni dan boja proti raku, ki postaja vse pomembnejši javnozdravstveni problem tako v Sloveniji kot po svetu. Število na novo obolelih za rakom nenehno narašča, k čemur najbolj prispeva staranje prebivalstva, poudarja Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Življenjska doba prebivalstva se daljša, pojav rakave bolezni je vse pogostejši, zaradi česar je pričakovati, da bo breme te bolezni pri nas vse večje.

»Rak postaja pomemben zdravstveni, socialni in ekonomski problem sodobne družbe. Slovenija sodi med evropske države, kjer je rak med najpogostejšimi vzroki smrti, zato je pomembno ozaveščanje ljudi o pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni in možnostih za preprečevanje le-te,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Zdravstveni delavci imamo pri ozaveščanju o bolezni in spodbujanju k zdravemu življenjskemu slogu, ki je ključen za preprečevanje bolezni, pomembno vlogo.«

»Mednarodna zveza za boj proti raku je lani začela triletno kampanjo z geslom Mi zmoremo. Jaz zmorem., v okviru katere spodbuja, da skupaj kot družba ali pa kot posamezniki naredimo nekaj za zmanjšanje svetovnega bremena raka,« je dejala Gordana Marinček Garić, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, Zbornica – Zveza. »Naš cilj je zagotoviti, da manj ljudi zboli za rakom, da se jih več ozdravi in da dosežemo boljšo kakovost življenja za ljudi med zdravljenjem in po njem.«

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je rak drugi najpogostejši vzrok smrti prebivalcev Slovenije. Med najpogostejšimi raki v Sloveniji so kožni rak, rak debelega črevesa in danke, pljuč, dojke ter prostate. Največ prebivalcev Slovenije zboli in umre za raki, ki so predvsem posledica slabega življenjskega sloga, kot so kajenje, prekomerno uživanje alkohola, debelost in premalo gibanja.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov. Več informacij o Zbornici – Zvezi je na voljo na spletni strani: www.zbornica-zveza.si.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si