32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Primarni zavihki

Namen delovanja Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji je združevanje in povezovanje izvajalk in izvajalcev promocije zdravja in zdravstvene vzgoje vseh populacijskih skupin, na različnih vsebinskih področjih in na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Sekcija bo skrbela za strokovni razvoj področja promocije zdravja in  zdravstvene vzgoje v Sloveniji, vključno s strokovno terminologijo, ter za strokovni razvoj in podporo medicinskim sestram in babicam – izvajalkam in izvajalcem zdravstvene vzgoje.

Cilji delovanja Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji so:  

 • raziskovalno utemeljeno ugotavljanje stanja in potreb na področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja,
 • spremljanje novosti ter organizacija in izvedba izobraževanj s področja zdravstvene vzgoje in promocije zdravja za strokovnjake zdravstvene in babiške nege,
 • priprava kompetenčnega profila izvajalcev zdravstvene vzgoje ter vključevanje v kadrovsko politiko na nacionalni ravni na področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja,
 • poenotenje dokumentiranja in zbiranja podatkov in rezultatov dela, z namenom ugotavljanja potreb v zdravstveni vzgoji in promociji zdravja,
 • sodelovanje z NIJZ, Zbornico – Zvezo, drugimi strokovnimi sekcijami, strokovnimi društvi, zdravstvenimi in izobraževalnimi inštitucijami,
 • sodelovanje s plačnikom (ZZZS) storitev zdravstvene vzgoje pri oblikovanju in vrednotenju dejavnosti zdravstvene vzgoje,
 • oblikovanje nadaljnjih pobud na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport  za umestitev zdravstvene vzgoje znotraj šolskega ter  zdravstvenega sistema na nacionalni in lokalni ravni.

Področja delovanja (nekatera finančno opredeljena v Splošnem dogovoru ZZZS):

 • zdravstvena vzgoja za bodoče starše,
 • zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov,
 • zdravstvena vzgoja odraslih v RADM,
 • zdravstvena vzgoja v ZVC/CKZ,
 • zdravstvena vzgoja ljudi na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva.

 

Plan dela:

 • nadaljnje sodelovanje z NIJZ,  ZZZS in Ministrstvom za zdravje,
 • sodelovanje z NIJZ, Zbornico – Zvezo, drugimi strokovnimi sekcijami, strokovnimi društvi, zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami,
 • združevanje in povezovanje izvajalk in izvajalcev zdravstvene vzgoje in promocije zdravja vseh populacijskih skupin, na različnih vsebinskih področjih in na vseh ravneh zdravstvenega varstva,
 • organizacija izobraževanj (seminarjev, učnih delavnic, simpozijev, itd.).