31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Primarni zavihki

Predsednik sekcije: 
Matjaž Mrhar, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica 
Tel: 040 216 890
e-mail: info@sekcija-mszt-orl.si 

Podpredsednica sekcije
Sonja Krajnik, UKC Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
e-mail: sonja.krajnik@gmail.com

Člani IO sekcije:
Breda Ponikvar, UKC Ljubljana
Andreja Trdin, UKC Maribor
Marjanca But, SB Celje
Danica Lukšič, SB Novo mesto
Nataša Veren Horvat, SB Murska Sobota
Dunja Gornjak, UKC Maribor 
Alisa Salihović, SB Izola

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji ima spletno stran, do katere lahko dostopate preko spodnje povezave