31. maj - Svetovni dan brez tobaka

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 30. maj 2017

Tobak je grožnja razvoju

31. maja obeležujemo svetovni dan brez tobaka, ki je namenjen spodbujanju 24-urne abstinence od tobaka s poudarkom na zdravju, dodatnih tveganjih, povezanih z uporabo tobaka, in z zavzemanjem za učinkovito politiko za zmanjšanje porabe tobaka. Zaradi uporabe tobaka vsako leto umre skoraj 7 milijonov ljudi po celem svetu, od tega 600.000 pasivnih kadilcev. Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pozdravlja sprejetje Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je bil sprejet februarja letos ter predstavlja celovit program ukrepov in enega najbolj naprednih zakonov na tem področju v Evropi in svetu.

»K svetu brez tobaka lahko prispeva vsak, ki opusti navado ali poišče pomoč pri opuščanju kajenja. S tem bo zaščitil svoje zdravje in zdravje ljudi, ki so izpostavljeni pasivnemu kajenju – otrok, družinskih članov in prijateljev,« je povedala Majda Šmit, predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, Zbornica – Zveza. »Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spodbujamo kadilce, da preživijo dan brez cigarete in čimprej opustijo kajenje, saj bodo s tem pomembno izboljšali svoje zdravje in dosegli večjo kakovost življenja.«

Tema letošnjega svetovnega dne brez tobaka je Tobak – grožnja razvoju (http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/en/). Celovit nadzor nad tobakom poleg reševanja življenj in zmanjševanja neenakosti na področju zdravja obsega tudi škodljive vplive gojenja tobaka, proizvodnje, trgovine in porabe. Gojenje tobaka zahteva velike količine pesticidov in gnojil, ki onesnažujejo oskrbo z vodo. Vsako leto se za gojenje tobaka uporablja 4,3 milijona hektarjev zemljišč, kar ima za posledico med 2- in 4-odstotno globalno krčenje gozdov. Poleg tega pa pri proizvodnji tobaka nastane več kot 2 milijona ton trdnih odpadkov, ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija (http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/en/).


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si