30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Primarni zavihki

Sekcije MS in ZT v nevrologiji si bo prizadevala za razvoj stroke zdravstvene nege (ZN) nevrološkega bolnika, ki bo avtonomna in temeljila na sodobnih pristopih ZN, izobraževanju ter raziskovanju. 

Želimo biti prepoznavni doma in v tujini in se čim bolj aktivno vključevati v mednarodne organizacije na področju nevrološke zdravstvene nege.

Prizadevali si bomo za krepitev članstva in pripadnost naši sekciji, kar bomo skušali doseči s čim boljšim informiranjem naših članov.