3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Primarni zavihki

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (SMSVI ) se povezuje v Zbornico - Zvezo in je ena izmed strokovnih sekcij.  Predsednica sekcije je tudi članica Koordinacijskega odbora strokovnih sekcij. SMSVI  je bila ustanovljena leta 1970. Vsebina dela sekcije se  nanaša  na pedagoško-didaktično izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje, predstavitev učnih ur, razne oglede in ekskurzije, pisanje pravilnikov, nacionalnih smernic  in skript. Sedež sekcije se nahaja v šoli v kateri je zaposlena predsednica in na sedežu Zbornice-Zveze.  Leta 2013 smo s spremembo Ustanovne listine v dokument vnesli opredelitev ožjega področja dela strokovne sekcije, ki pravi, da SMSVI deluje na ožjem strokovnem področju vzgoje in izobraževanja in združuje in povezuje MS, ki delujejo na naslednjih področjih:

  • MS učiteljice v srednješolskem izobraževanju
  • MS učiteljice v visokošolskem izobraževanju
  • MS učiteljice v zdravstvenih zavodih/pedagoške medicinske sestre

Od leta 2000 ima sekcija svoj logotip, ki vsebuje simbole zdravstvene nege in učenja.

Naloge Strokovne sekcije so široko zasnovane in nudijo možnost vsestranskega podpornega sistema pri izobraževanju, usklajevanju, organiziranju, reševanju problemov, preoblikovanju šolskih strokovnih programov in uvajanju novosti na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege in pedagogike. SMSVI želi delovati povezovalno med izobraževalnimi, zdravstvenimi in socialnimi zavodi. Želi zmanjšati razkorak med teorijo in prakso zdravstvene nege ter omogočiti sodobno, varno in kakovostno poučevanje  in izvajanje zdravstvene nege.