3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Spoštovani!

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami. Slabši položaj invalidov je posledica pomanjkanja možnosti in ovir, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju, ter odnosa družbe do invalidov.

V nadaljevanju vam pošiljamo novico, za katero bomo veseli, če jo boste delili s svojimi člani ter na svoji spletni strani in družabnih omrežjih.

Z lepimi pozdravi,

Monika Ažman, dipl. m. s./RN
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije


V Sloveniji 170.000 oseb z invalidnostjo
3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami. Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka populacije. Slabši položaj invalidov je posledica pomanjkanja možnosti in ovir, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju, ter neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve in odnosa družbe do invalidov, poudarja Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Poseben pomen poslanstva osebja zdravstvene nege je zaznavanje in odkrivanje ter zagovarjanje potreb vseh tistih invalidov in ljudi s posebnimi potrebami, ki tega ne zmorejo sami. Osebje zdravstvene nege se zavzema za izvajanje načel enakih možnosti in enako obravnavo ter preprečevanje diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami na različnih področjih življenja.