3. december - Mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 2. 12. 2016

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami. Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka populacije. Slabši položaj invalidov je posledica pomanjkanja možnosti in ovir, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju, ter neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve in odnosa družbe do invalidov, poudarja Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

»Poseben pomen poslanstva osebja zdravstvene nege je zaznavanje in odkrivanje ter zagovarjanje potreb vseh tistih invalidov in ljudi s posebnimi potrebami, ki tega ne zmorejo sami,« je povedala Gabrijela Valenčič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, Zbornica – Zveza. »Zavzemamo se za izvajanje načel enakih možnosti in enako obravnavo ter preprečevanje diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami na različnih področjih življenja.«

»Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe se pri svojem delu dnevno srečujemo z invalidnimi osebami, z ljudmi s posebnimi potrebami in njihovimi bližnjimi na vseh ravneh in področjih delovanja. S svojim strokovnim znanjem in profesionalnim odnosom prispevamo k povrnitvi, krepitvi in ohranitvi njihovega zdravja ter k doseganju čim večje stopnje samostojnosti, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi,« je dejala Marija Bartolj, članica IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, Zbornica – Zveza.

Generalna skupščina Združenih narodov je oktobra 1992 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov z namenom, da poudari pomen celovite problematike invalidnosti, izboljša status invalidov in njihovo vključenost v družbo ter pridobi podporo javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov. Decembra 2006 je bila sprejeta Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 153 držav, Slovenija marca 2007.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov. Več informacij o Zbornici – Zvezi je na voljo tukaj.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si