27. Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

Primarni zavihki

Pozdravljeni na prenovljenih spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih.
Prenova spletnih strani predstavlja za članice izvršnega odbora Sekcije svojevrsten izziv. Da bomo lahko na spletnih straneh spremljali novosti na področju zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, vljudno vabimo vse člane Sekcije k aktivni udeležbi s svojimi predlogi in prispevki.
Sekcija medicinskih sester  in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih je bila ustanovljena leta 1996 z namenom povezovanja vseh, ki delajo na področju splošnih ali posebnih socialnovarstvenih zavodov.