26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju

Primarni zavihki

Strokovna sekcije je vsako leto organizirala eno ali dve strokovni srečanji na visoki strokovni ravni, v zadnjem času so v okviru srečanj poleg teoretični vsebin izvedene tudi učne delavnice, saj se zavedamo, da je povezava med teorijo in prakso zelo pomembna. Sodelujemo na okroglih mizah, zlasti ob tematiki spolno prenosljivih bolezni, ki je kljub osveščanju še vedno pereča ter danes zelo pereči problematiki cepljenja. Poleg organizacije strokovnih srečanj smo člani sekcije aktivni pri pripravi nacionalnih protokolov.  

Področje sekcije se prekriva s področji ostalih sekcij, zato skušamo delovati povezovalno in sodelovati s strokovnjaki z raznih področij. Vse bolj se kaže potreba po razširitvi delovanja na področje bolnišnične higiene oz. preprečevanja bolnišničnih okužb. To področje je danes prepleteno z delom na vseh nivojih zdravstvenega varstva, nima pa neke osnove, kjer bi se strokovnjaki na teh področjih povezovali in predajali izkušnje in znanje. 

Tako je bila v sklopu sekcije ustanovljena delovna skupina za obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom.

Na ustanovnem občnem zboru je bilo izrečeno: » S sodelovanjem vseh, ki delajo na internistično infektološkem področju, bomo skrbeli za napredek in razvoj stroke« in te besede ostajajo osnovno načelo našega delovanja v prihodnosti.