25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov dermatovenerologiji

Primarni zavihki

Cilj sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji je predvsem dobro medsebojno sodelovanje, prikaz našega dela članom drugih strokovnih sekcij, druženje in izmenjava dragocenih izkušenj. V prihodnosti bomo pa morali dati še večji poudarek zdravstveni vzgoji bolnikov z dermatovenerološkimi obolenji. Medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom zaposlenimi v dermatovenerologiji pa želimo podati čim več strokovnih, aktualnih in zanimivih vsebin.