24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Primarni zavihki

Predsednica sekcije:
Vida Bračko

podpredsednica sekcije:
Majda Cotič Anderle

tajnica sekcije:
Simona Rode

člani IO:
Marija Brvar
Tanja Vraneševič Žmavc
Miha Okrožnik
Draga Štromajer (15.1.2013 zamenjala Nada Macura Višić)
Drago Satošek
Silva Mahnič (15.1.2013 zamenjal Vojko Anderle)

Delovne skupine:
Internistična skupina, vodja Marija Brvar
Skupina za splošno nujno medicinsko pomoč, vodja Tanja Vraneševič Žmavc
Skupina ortopedskih tehnologov, vodja Miha Okrožnik
Kirurška skupina
Skupina za življenjsko ogroženega pacienta, vodja Drago Satošek

Strokovni svetovalci:
Draga Štromajer
Silva Mahnič
in številni neuradno imenovani drugi.

Častni člani sekcije:
Bogdana Winterleitner 1999
Andrej Bručan 2003
Slavica Klančar 2003
Melanija Plančak 2003
Petra Kersnič 2003
Vida Dolžan 2004
Darja Cibic 2009

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci ima spletno stran, do katere lahko dostopate preko spodnje povezave.