23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

Primarni zavihki

Pripravljale bomo:

  • dvakrat letno strokovno srečanje z Zborniki,
  • ponovile funkcionalna izobraževanja,
  • nekaj učnih delavnic,
  • okrogle mize,
  • povezovale se bomo z ostalimi strokovnimi sekcijami,
  • pripravile smernice zdravstvene nege za področje hemato-onkologije,
  • pripravile pisne prispevke (zbornik, informativne notice, prispevke v Obzornik zdravstvene nege,...)
  • udeležba na mednarodnih stokovnih srečanjih