21. Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

Primarni zavihki

Zavzemamo se za povezavo vseh univerz v Sloveniji, povezavo vseh študentov zdravstvene in babiške nege v Sloveniji. Vizija sekcije študentov zdravstvene in babiške nege Slovenije je 100 % vključenost študentov zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Poslanstvo sekcije študentov zdravstvene in babiške nege Slovenije je biti zastopnik interesov študentov zdravstvene in babiške nege v Zbornici - Zvezi in biti neodvisen vpliven glas na področju izobraževanja v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji.