20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Primarni zavihki

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu povezuje izvajalce zdravstvene nege v zobozdravstvu na različnih področjih dela. Povezovanje poteka na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. Sekcija združuje medicinske sestre, zobne asistentke, zdravstvene tehnike in druge strokovne sodelavce.

Naš cilj je skrbeti za nadaljni razvoj stroke, se truditi pri utrjevanju pripadnosti in prepoznavanju poklicni skupini v družbi. Pomembno je medsebojno strokovno povezovanje z drugimi sekcijami in društvi.