Organi sekcije

Predsednik sekcije:
Danijel Andoljšek, UKC Ljubljana
Tel: 0 40 757 779
e-mail: cander.darko@gmail.com

Podpredsednik sekcije:
Jože PRESTOR, Zdravstveni dom  Kranj, predstavnik gorenjske regije
Tel: 041 608 201
e-mail: joze.prestor@gmail.com

Izvršni odbor sekcije (mandat 19.04.2013 – 18.04.2017)

Bojan Lešnik - bojc.lesnik@gmail.com - 041 203 096
Tomaž Kavzer - tomaz.kavzer@gmail.com - 41 314 362
Peter Černe - pet.cerne@gmail.com - 040 882 667
Tanja Milost Doljak - tanjadoljak@gmail.com - 051 667 026
Zoran Petrovič - zoran80@gmail.com - 031 663 126
Andrej Humar - andrej77@gmail.com - 040 202 977
Damjan Remškar - damjan.remskar@gmail.com - 041 754 691
Jože Prestor - joze.prestor@gmail.com - 041 608 201

Podskupina za izobraževanje (mandat skupine potrdi izvršni odbor sekcije)
Nastja BELCER PREMRL, dipl.m.s., vodja ZN v NMP ZD Postojna
Igor CRNIĆ, dipl.zn., vodja reševalne službe slovenske Istre, ZD Izola
Darko ČANDER, dipl.zn., zaposlen ZD Maribor, predsednik sekcije
as. Andrej FINK, dipl.zn. MSHS(ZDA), vodja RP UKC Ljubljana
Janez KRAMAR, dipl.zn., zaposlen RP UKC Ljubljana
Matej MAŽIČ, dipl. zn., vodja ZN v NMP ZD Celje
Anton POSAVEC, dipl.zn., vodja IC RP UKC Ljubljana
Jože PRESTOR, dipl.zn., vodja ZN ZD Kranj

Kolegij vodij reševalnih služb (mandat kolegija potrdi izvršni odbor sekcije)
Člani kolegija so vsi vodje javnih in zasebnih reševalnih služb,
Kolegij sklicuje predsednik ali podpredsednik sekcije