Članstva in povezave

Sekcija reševalcev v zdravstvu ni vključena v nobeno mednarodno organizacijo. Aktivno pa sodeluje s slovenskimi in tujimi strokovnimi združenji.

S Slovenskim združenjem za urgentno medicino (SZUM) sodeluje sekcija že od leta 1995. Vsako leto skupaj organizirata mednarodni simpozij o urgentni medicini, ki zadnja leta gostuje v Portorožu.

V letu 2010 je sekcija pod okriljem Zbornice – Zveze podpisala sporazum o sodelovanju s Hrvatskim zavodom za hitno medicino. Iz sporazuma je bilo oblikovanih že več izobraževalnih produktov, med drugimi učni video izseki o uporabi osnovnim pripomočkov v nujni medicinski pomoči.

V letu 2012 je skupaj s Sekcijo travmatologov Slovenije, združenjem kirurgov Slovenije, Hrvatskim združenjem za urgentno medicino in Evropskim združenjem travmatologov in urgentnih kirurgov (European Society of Trauma and Emergency Surgery) je Sekcija reševalcev v zdravstvu po pooblastilu IO sodelovala pri oblikovanju samostojnega slovensko-hrvaškega programa usposabljanja iz ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah. Pobudo in koordinacijo je vodila Sekcija travmatologov, ki bo pod okriljem SZD ustanovila samostojno združenje