19. avgusta obeležujemo svetovni dan humanitarnosti

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 18. avgust 2017

Humanitarni izzivi so vse bolj kompleksni

19. avgusta obeležujemo svetovni dan humanitarnosti

Živimo v svetu konfliktov, ki zahtevajo vse več življenj, milijoni civilistov po celem svetu so prisiljeni zapustiti svoja bivališča. Humanitarni izzivi postajajo vse bolj kompleksni, kajti skupnosti so razseljene, družine ločene, otroci se ne morejo več šolati, primanjkuje osnovnih življenjskih dobrin. Ob svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo 19. avgusta, med drugim izkazujemo spoštovanje vsem, ki svoja življenja posvečajo ohranjanju in izboljševanju življenj tistih, ki potrebujejo pomoč za preživetje. Med njimi so tudi zdravstveni delavci, ki svojo pomoč pogosto ponudijo v okviru humanitarnih akcij, sporoča Zbornica – Zveza.

»Vse pogosteje se medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki pri svojem vsakodnevnem delu srečujemo s stiskami ljudi, ki poleg zdravstvene obravnave potrebujejo tudi humanitarno pomoč. Pomoč, ki jo največkrat lahko ponudimo in zberemo sami, sega od osnovnih potrebščin za novorojenčke, toplih oblačil za odpuščene paciente iz bolnišnic in higienskih pripomočkov do materialnih sredstev,« je dejala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Lani in letos so številni zdravstveni delavci – medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji – sodelovali v humanitarnih akcijah in priskočili na pomoč beguncem iz Sirije, Pakistana in drugih držav, ki jih je prizadela vojna ali druga kriza. Ob tem jih poleg visoke stopnje empatije vodita Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije ter Kodeks etike za babice Slovenije (https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kodeks...), ki v svojem načelu opredeljujeta skrb za ohranitev življenja in zdravja ljudi ter določata standarde obravnave. V kodeksu je zapisano, da dejavniki, kot so rasa, narodnost, veroizpoved, politično prepričanje, socialni položaj, starost, spol, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje in invalidnost, ne smejo kakorkoli vplivati na odnos do pacienta.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si