18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

Primarni zavihki

Sekcija MS in ZT v endoskopiji združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike z vseh področij medicine, kjer se opravlja endoskopska dejavnost, tako diagnostična, kot terapevtska in operativna.Hoteli ali ne nas druži v prvi vrsti skrb za naše bolnike, krajši ali daljši endoskopi z vsemi pripomočki in inštrumenti, izvor svetlobe ter ostali električni ištrumenti in neizbežni čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija.

Endoskopska dejavnost se dogaja na področju sledečih vej medicine: interna ( najširše področje gastroenterologija, pulmologija, revmatologija); kirurgija (urologija, gastroenterologija,otorinolaringologija, torakalna kirurgija, ortopedija in travmatologija); ginekologija, pediatrja in morda še katera specialnost. Vrstni red naštetih ne pomeni večje ali manjše pomembnosti, saj je povsod naša prva skrb odlična zdravstvena nega bolnika/ varovanca.

Sekcija združuje več različnih področij endoskopske dejavnosti, vendar nam je vsem skupna skrb za strokovno izvajanje zdravstvene nege pacienta v endoskopiji in skrb za endoskopsko opremo.  Bistvenega pomena je zagotavljanje varnosti in kakovosti pri endoskopskem pregledu. Zavzemamo se za izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov zaposlenih v endoskopiji, stalen pretok informacij in enotno izvajanje postopkov  čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije endoskopov in endoskopske opreme.

Združujemo zaposlene v endoskopijah tako iz večjih in manjših slovenskih bolnišnic kot tudi zasebnih centrov in ambulant.

Naša vizija je oblikovanje nacionalnih smernic in periodično izobraževanje iz splošnih in specialnih vsebin, tako v teoriji, kot praksi.