17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Primarni zavihki

96

Kronično nadomestno zdravljenje pacienta z odpovedjo ledvic se je v Sloveniji začelo leta 1970. Z razvojem znanosti in tehnologije na področju nefrologije, dialize in transplantacije se je, vzporedno z zavzetostjo in aktivnostjo medicinskih sester, razvijala sodobna zdravstvena nega s ciljem zagotoviti varno in kakovostno obravnavo kroničnega pacienta z boleznijo ledvic in pacienta v nadomestnem zdravljenju.

Za hitrejši razvoj zdravstvene nege (ZN) so postale članice evropskega združenja EDTNA/ERCA, da bi spremljale in aktivno sodelovale v razvoju zdravstvene nege v Evropskem in slovenskem prostoru. Z ustanovitvijo sekcije, leta 1987 so na delovnih sestankih preko članov izvršilnega odbora širile znanja v slovenski prostor ter tako prispevale k strokovnemu razvoju medicinskih sester na področju nefrologije, dialize in transplantacije.

Vizija strokovne sekcije

 1. Slediti strategiji razvoja zdravstvene nege v Republiki Sloveniji od leta 2011 do 2020;
 2. stalno strokovno in znanstveno usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege z organizacijo strokovnih, seminarjev, predavanj in tečajev, in vseh oblik permanentnega medicinskega izobraževanja, ki ima nalogo posredovati najnovejša spoznanja iz znanosti in prakse in tako omogočiti razvoj specialnega znanja v nefrologiji, dializi in transplantaciji;
 3. sodelovanje s strokovnimi znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami;
 4. predlaganje raziskovalnih projektov na področju nefrologije, dialize in transplantacije.

Poslanstvo

 1. Temeljna usmeritev delovanja zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije je kakovostna, varna, učinkovita in humana zdravstvena nega – sodobna zdravstvena nega;
 2. izdelava nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene nege, ki vključujejo stopnjo kakovosti in specifičnosti strokovnega področja za zmanjšanje odstopanj v opravljanju ZN in zagotavljanje najboljše možne in varne oskrbe nefrološkega pacienta;
 3. organizacija strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj, zagotavljanje nadgrajevanja znanja, osebne in strokovne rasti posameznika;
 4. aktivno sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah na področju raziskovanja, predavanj, izdelavi posterjev in kot člani evropskega združenja nefrologije, dialize in transplantacije EDTNA/ERCA bomo še naprej imeli predstavnika v EDTNA za Slovenijo;
 5. sodelovanje strokovne sekcije z drugimi strokovnimi sekcijami, lokalnimi društvi, Slovenskim nefrološkim društvom in Zvezo društev ledvičnih bolnikov na področjih skupnega interesa;
 6. izvajanje promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v delovnem okolju med pacienti in zdravstvenim osebjem na strokovnih srečanjih in skupnosti v kateri živimo;
 7. negovanje in razvijanje načela medicinske etike in odnosa med člani Zbornice –Zveze.