16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Primarni zavihki

Glavno poslanstvo strokovne sekcije je zagotavljanje strokovne podpore na endokrinološko-diabetološkem področju zdravstvene nege. Strokovna sekcija skrbi za najboljšo strokovno podporo multidisciplinarnim timom, ki se ukvarjajo z bolniki s sladkorno boleznijo. Njena naloga je, da deluje v skladu z danes veljavnimi orodji, ki so na razpolago za najboljšo obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo.

Vizija je zagotavljanje najboljše možne oskrbe bolnikov, na drugi strani pa omogočanje opore zdravstvenim strokovnjakom pri opravljanju strokovnega dela z bolniki. S pomočjo pozitivne vizije si strokovna sekcija prizadeva, da bi tudi bolnik postal enakovreden partner v obravnavi.

Vrednote delovanja so spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, znanje in srčnost.