16. novembra obeležujemo svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

V Sloveniji za KOPB letno umre od 500 do 600 ljudi

16. novembra obeležujemo svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni

Ljubljana, 16. november 2016 – Vsako tretjo sredo v novembru, letos je to 16. november, obeležujemo svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB). Na svetu za to boleznijo trpi 210 milijonov ljudi, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa je zaradi nje v letu 2012 umrlo tri milijone ljudi po svetu. To predstavlja šest odstotkov vseh smrti v omenjenem letu. V Sloveniji zaradi KOPB, ki je neozdravljiva bolezen, umre od 500 do 600 oseb letno. Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ob tem poudarja, da je mogoče z zdravljenjem, ustrezno terapijo in pravilno oskrbo omiliti simptome in upočasniti napredovanje bolezni.

»Prevalenca in breme KOPB bosta v prihodnosti zaradi nadaljnje izpostavljenosti dejavnikom tveganja in staranja populacije še naraščala. S starostjo se namreč povečuje skupna izpostavljenost škodljivim vplivom iz okolja,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. Bolezen najpogosteje prizadene kadilce, saj je kajenje vzrok za kar 85–90 odstotkov primerov KOPB, zanjo pa zboli približno 20 odstotkov kadilcev. Študija Global Burden of Disease ocenjuje, da bo KOPB, ki je bila leta 1990 šesta po vzrokih za smrt, leta 2020 tretji vodilni vzrok smrti na svetu, leta 2030 pa četrti.

»Največ, kar lahko storimo pri preprečevanju KOPB, je preventiva glede kajenja. Bolnike ob vsakem srečanju spodbujamo k prenehanju kajenja in že kratkotrajno svetovanje v 10–15 odstotkih vodi do prenehanja kajenja,« je dejala Lojzka Prestor, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, Zbornica – Zveza. »Zdravstvena nega je pri bolnikih s KOPB je izrednega pomena, zdravstveno-vzgojnemu delu z bolniki in njihovimi svojci namenjamo veliko časa, saj lahko na ta način omilimo simptome bolezni.«

KOPB je med vodilnimi vzroki obolevnosti in umrljivosti na svetu ter povzroča veliko ekonomsko in socialno breme. V Evropski uniji so celotni direktni stroški za respiratorne bolezni ocenjeni na okrog 55 bilijonov evrov, za KOPB pa v EU porabimo 42 odstotkov oz. 23,3 bilijona evrov denarja, namenjenega respiratornim boleznim, kažejo podatki združenja European Respiratory Society.


 

Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov. Več informacij o Zbornici – Zvezi je na voljo tukaj http://www.zbornica-zveza.si/sl/predstavitev-zbornice-zveze.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si