14.11.2017 - Svetovni dan bolnikov s sladkorno boleznijo

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Ljubljana, 14. november 2017

Ena od sedmih nosečnic ima nosečnostno sladkorno bolezen

14. novembra obeležujemo svetovni dan bolnikov s sladkorno boleznijo, ki je v zadnjih letih postala najhitreje naraščajoča kronična nenalezljiva bolezen. Da bi omilili pojavnost novih primerov bolezni, je izredno pomembno njeno zgodnje odkrivanje, poudarja Zbornica – Zveza. Letošnji svetovni dan je posvečen nosečnicam s sladkorno boleznijo in poteka pod sloganom Ženske in sladkorna bolezen – naša pravica do zdrave prihodnosti. Nosečnostno sladkorno bolezen ima ena od sedmih nosečnic, 50 odstotkov žensk, ki so imele to obliko sladkorne bolezni, pa bo v prihodnjih petih do 10 letih zbolelo za sladkorno boleznijo tipa 2.

»Zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni v nosečnosti ter ozaveščanje sta izjemno pomembni. Pri tem imamo medicinske sestre pomembno vlogo, saj strukturirano izvajamo izobraževanja o zdravem življenjskem slogu, predvsem glede prehrane in rednega gibanja. Ozaveščanje mam in očetov pa ima dolgoročne pozitivne posledice na zdravje otrok,« je dejala Jana Klavs, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici – Zvezi. »Nosečnice so zelo motivirane bolnice in so z ustreznim izobraževanjem kasneje v življenju dober promotor zdravega življenjskega sloga za celotno družino.«

Mednarodno diabetološko združenje (IDF) poudarja pomen odkrivanja sladkorne bolezni v nosečnosti, predvsem z izvajanjem oralnega glukoznega tolerančnega testa (OGTT) med 24. in 28. tednom nosečnosti. Zdrava nosečnica ima fiziološko nižji krvni sladkor kot zdrava nenoseča odrasla oseba, zato je vrednost njenega sladkorja v krvi na tešče 5,1 mmol/l že povišana. Večina žensk z nosečnostno sladkorno boleznijo obvlada sladkorno bolezen zgolj z nefarmakološkimi ukrepi, pri čemer so jim v veliko oporo medicinske sestre edukatorke, ki jim nudijo skupinska in individualna izobraževanja.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si