14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

Primarni zavihki

Naša vizija je z strokovno in raziskovalno dejavnostjo prispevati k višjemu nivoju kakovosti in varnosti v obravnavi onkoloških pacientov na vseh področjih zdravstvenega varstva. Kot strokovno združenje z največ znanja s področja onkološke zdravstvene nege želi prispevati k boljšemu izobraževalnemu programu in zagovarja specialistični študij s področja onkološke zdravstvene nege. Želi biti prepoznavna tako v slovenskem kakor evropskem prostoru kot članica evropskega združenja medicinskih sester v onkologiji.

Poslanstvo Sekcije medicinski sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji je skrb za stalen razvoj stroke in prenos dobre prakse v slovenski prostor. Smo odprti in dostopni vsem izvajalcem, ki sodelujejo v zdravstveni oskrbi onkoloških pacientov. Sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami in zdravstvenimi zavodi ter z drugimi strokovnimi in prostovoljnimi združenji. Pripravljamo strokovna izpopolnjevanja, ki temeljijo na problematiki onkološke dejavnosti pri nas in v svetu, z namenom, da izboljšamo strokovno in profesionalno znanje medicinskih sester ter tako spodbujamo izboljšave v delovnih sredinah. Vključujemo se v raziskovalno dejavnost.

Naše vrednote so: strokovnost, profesionalnost, zagovorništvo, inovativnost, partnerstvo, odprtost, spoštovanje, pripadnost.