12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Primarni zavihki

Strokovna sekcija se trudi izvajati strokovne in programske naloge Zbornice-Zveze na področju strokovnega izpopolnjevanja, strokovnih smernic in standardov. Aktivno se vključujemo v pripravo priporočil za strokovno delo na področju kirurške zdravstvene nege.

Naša vizija je postati strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego, ki bo vključevala z dokazi podprto prakso zdravstvene nege. Spodbujali bomo znanstveno-raziskovalno delo na področju ZN kirurškega bolnika. S strokovnim  povezovanjem in zavzetostjo se bomo trudili za zadovoljstvo vseh članov na področju kirurške zdravstvene nege.