11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

Primarni zavihki

Glavna skrb vodstva strokovne sekcije je usmerjena k zaposlenim v oftalmološki zdravstveni negi. Naša prioriteta so zadovoljni pacienti in kakovostna, učinkovita in varna obravnava z vidika oftalmološke zdravstvene nege. Spodbujamo vseživljenjsko učenje in posledično boljšo samopodobo in suverenost zaposlenih v oftalmološki zdravstveni negi.

Želimo povezovati oba klinična centra in regijske bolnišnice, kot tudi zaposlene v zasebni oftalmološki zdravstveni dejavnosti in poznati razmere na našem področju izven naših meja. V slovenskem prostoru želimo uvesti enotne načine izvajanja postopkov oftalmološke zdravstvene nege. Povezujemo se z drugimi strokovnimi sekcijami, sodelujemo z regijskimi strokovnimi društvi in se povezujemo s sorodnimi združenji izven meja Slovenije. Ker se strokovne sekcije financiramo izključno iz prihodkov od kotizacij, je nujno potrebno tudi sodelovanje s sponzorji, donatorji in razstavljalci in njihova podpora.

Ker je delo v oftalmološki zdravstveni negi zelo specifično, bomo v prihodnje pripravili izhodišča za program specializacije iz oftalmološke zdravstvene nege.