10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

Primarni zavihki

LOGOTIP

Avtor logotipa je Erik Hrast, zdravstveni tehnik iz ZD Tolmin.

Krog predstavlja celostno obravnavo prebivalstva oz. članov družine – silhueta ljudi predstavlja idejo, da ambulante družinske medicine zajemajo celotno populacijo prebivalstva.

Silhueta lahko predstavlja tudi izvajalce zdravstvene nege, i skrbijo za populacijo simbolnega igla predstavlja poklic medicinske sestre in zdravstvenega tehnika.

Krila predstavljajo delovne, tople in varne roke, lahko tudi odprtost izvajalcev zdravstvene nege v ambulantah S/D medicine, odprta pot uporabnikom na druge nivoje zdravstvene nege.

Centralno – glava predstavlja bogato znanje, izobrazbo in izkušnje, usposobljenost in prijaznost izvajalcev.