1. december - Svetovni dan boja proti aidsu

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Spoštovani!

1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Bolniki, okuženi z virusom HIV, v družbi še vedno naletijo na odklonilen odnos, močno prisotni sta stigmatizacija in diskriminacija obolelih. Pomembno vlogo pri rušenju pregrad stigme ima osebje zdravstvene nege, ki je vsakodnevno vključeno v zdravljenje obolelih.

V nadaljevanju vam pošiljamo novico, za katero bomo veseli, če jo boste delili s svojimi člani ter na svoji spletni strani in družabnih omrežjih.

Z lepimi pozdravi,

Monika Ažman, dipl. m. s./RN
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije


V Sloveniji letos izrazit porast števila novo odkritih nosilcev virusa HIV
1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Prvi bolnik z okužbo HIV je bil na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani sprejet pred tridesetimi leti. Do pred desetletjem je bila to smrtna okužba, danes pa gre za obvladljivo kronično nalezljivo bolezen, v kolikor je okužba odkrita v dovolj zgodnji fazi. Pri zdravljenju okuženih bolnikov ter pri ozaveščanju in svetovanju zdravim in bolnim o tveganjih, povezanih z načini prenosa in širjenja virusa HIV, ima osebje zdravstvene nege pomembno vlogo, poudarja Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo od leta 1986 do prve polovice letošnjega leta v Sloveniji znanih 769 oseb, okuženih z virusom HIV. Zaradi okužbe je redno ambulantno vodenih 541 bolnikov. Zaskrbljujoč pa je podatek, da je v letošnjem letu v izrazitem porastu število novo odkritih nosilcev virusa HIV. Zelo pomembno vlogo pri preprečevanju širjenja virusa HIV ima izobraževanje glede načinov prenosa in možnostih zaščite ter testiranje.